FPW Model

NEW! FPW Model 72508 ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41

¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41 - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-72508
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 1.3.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€4.40 oder 2900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerFPW Model
ProduktcodeFPW-72508
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:3.2.2021
Tags:German-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 1.3.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.3.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.3.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 3.2.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-D72060
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€18.88 oder 12300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVM72010
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€1.93 oder 1300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMMV057
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.13 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aber
Produktcode: abe72A13
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.11 oder 4600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB72018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.86 oder 2500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB72039
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.69 oder 3100 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-72502
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.40 oder 2900 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita6068
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.14 €10.23
oder 7300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: D-DAY miniature studio
Produktcode: DDA-72001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.88 oder 11700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: D-DAY miniature studio
Produktcode: DDA-72003
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€17.88 oder 11700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: The Bodi Miniatures
Produktcode: TBM-35138
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.56 oder 8800 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:16
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra1602
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.65 €12
oder 8200 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:16
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra1620
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.65 €12
oder 8200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Corpus
Produktcode: CRP-35028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.26 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Corpus
Produktcode: CRP-35020
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.26 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: The Bodi Miniatures
Produktcode: TBM-35080
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.04 oder 9200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Rado Miniatures
Produktcode: RDM35036
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.24 oder 11200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: PanzerArt
Produktcode: PNZFI35-106
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.02 oder 15000 Pkte.