Harder & Steenbeck

Harder & Steenbeck 117400 Zestaw do czyszczenia dysz

Zestaw do czyszczenia dysz - Image 1
Hersteller: Harder & Steenbeck
Produktcode: HAR117400
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 1.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€22.85 oder 16500 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHarder & Steenbeck
ProduktcodeHAR117400
Gewicht:0.02 kg
Ean:4039869174009
Zum Katalog hinzugefügt:30.8.2017
Tags:Airbrush-cleaning Airbrush-nozzle

Zestaw przeznaczony do czyszczenia aerografów firmy Harder & Steenbeck, z³o¿ony ze specjalistycznej ig³y (szpikulca) oraz 2 wyciorów (szczoteczek) o ró¿nej ¶rednicy. Pierwszy element zestawu, czyli specjalistyczna ig³a jest przeznaczona do czyszczenia wnêtrza dysz aerografów o ¶rednicy od 0,2 mm do 1,2 mm. Jej czê¶æ robocza zosta³a wykonana z wysokogatunkowej stali, a czê¶ciowo tak¿e sp³aszczona. Warto wskazaæ, ¿e jej trzonek (r±czka) jest profilowany co u³atwia pewniejszych chwyt narzêdzia oraz pracê z nim. Jest dedykowana do usuwania zaschniêtej i starej farby, któr± trudno usun±æ w inny sposób. Rekomenduje siê jej stosowanie ze szczególn± ostro¿no¶ci± oraz delikatnie, poniewa¿ niew³a¶ciwie wykorzystana mo¿e bardzo ³atwo zarysowaæ lub inaczej uszkodziæ czyszczony element.

Natomiast wchodz±ce w sk³ad zestawu wyciory posiadaj± r±czki wykonane ze stali, a „w³osia” z bia³ego nylonu. Ten ostatni materia³ cechuje siê wysok± absorpcj± farby (barwników), bardzo szybkim wysychaniem oraz jest stosunkowo wytrzyma³y mechanicznie. Z tych wzglêdów ³atwo „zbiera farbê”, a jednocze¶nie jego wyczyszczenie po zakoñczeniu prac nie stwarza wiêkszych problemów. Omawiane wyciory mo¿na zastosowaæ do czyszczenia korpusów, pojemników na farbê, ale te¿ dysz czy ich koñcówek. Omawiany zestaw oka¿e siê bardzo przydatny w warsztacie ka¿dego modelarza wykorzystuj±cego aerografy firmy Harder & Steenbeck. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Ig³a do czyszczenia dysz, Zestaw do czyszczenia aerografu albo Airbrush Cleaning Kit - Tamiya Spray-Work Series


Nie wiesz jaki aerograf wybraæ? Gubisz siê w nieskoñczonej ilo¶ci modeli i nie wiesz na co zwróciæ uwagê? Nie wiesz czym siê ró¿ni aerograf jedno i dwufunkcyjny? Nie mo¿esz siê zdecydowaæ czy zainwestowaæ w kompresor czy poprzestaæ na tañszych butlach ze sprê¿onym gazem?

Przeczytaj nasz poradnik na temat Aerograf i jego zasilanie

Nie wiesz jakie akcesoria kupiæ ¿eby da³o siê wszystko ze sob± po³±czyæ?

Przeczytaj dokument:

Jak wszystko ze sob± po³±czyæ, czyli standardy gwintów stosowane w aerografach

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Zestaw do czyszczenia dysz
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 1.12.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 7.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.8.2017
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Harder & Steenbeck
Produktcode: HAR117403
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.58 oder 14200 Pkte.

Hersteller: Harder & Steenbeck
Produktcode: HAR870041
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.09 oder 4400 Pkte.

Hersteller: Harder & Steenbeck
Produktcode: HAR217410
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.23 oder 2300 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR643
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.54 oder 5500 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR646
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.49 oder 3300 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90032A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.85 oder 10000 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74550
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.95 €6.59
oder 4800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74548
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.30 €22.14
oder 16100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74551
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.93 €5.63
oder 4100 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ19120
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.62 oder 7000 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR614
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.32 oder 11800 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ15238
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.38 oder 2400 Pkte.