Yato

Yato 6907 Pêseta zagiêta 115mm

Pêseta zagiêta 115mm - Image 1
Hersteller: Yato
Produktcode: YTO6907
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 10.5.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€4.18 oder 2700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerYato
ProduktcodeYTO6907
Gewicht:0.03 kg
Ean:5906083969072
Zum Katalog hinzugefügt:16.12.2011
Tags:Angled-Tweezers

Pêseta (pinceta) modelarska wykonana z dobrej jako¶ci stali nierdzewnej (oznaczenie producenta: Stainless Steel 302), która jest kwasoodporna oraz antymagnetyczna, a jej twardo¶æ w skali Rockwella wynosi 30 HRC. Ca³kowita d³ugo¶æ prezentowanego narzêdzia wynosi 115 mm, natomiast jego koñcówki s± wygiête, zaokr±glone i spiczaste. Nie s± równie¿ ¿³obkowane po wewnêtrznej stronie. Pomimo tego, ¿e ramiona (czê¶æ chwytna) pêsety nie s± profilowane, to jednak jest ona w³a¶ciwie wywa¿ona i dobrze le¿y w d³oni. Pozwala te¿ na ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Generalnie, cechuje siê dobr± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Oka¿e siê bardzo przydatna w wielu pracach modelarskich. Przede wszystkim mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u niewielkich detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy podwozia samolotu, maszty okrêtów i statków czy drobne czê¶ci wyposa¿enia zewnêtrznego wozów bojowych. Tak¿e przy ich osadzaniu w zag³êbieniach albo w miejscach ciê¿ko dostêpnych. Oka¿e siê równie¿ przydatna przy monta¿u oporz±dzenia na figurkach – zw³aszcza w skali 1:16 i 1:35 czy o wielko¶ci 90 mm albo 54 mm. Mo¿e te¿ znale¼æ zastosowanie przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu. Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Znajdzie tak¿e zastosowanie przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: 135 mm long PIRANHA PE Tool albo 300 mm long PIRANHA PE Tool). Oka¿e siê równie¿ bardzo u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym, tak¿e przy monta¿u olinowania i takielunku na modelach ¿aglowców. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: Precyzyjna pêseta kameleon 12,5cm, Pêseta nierdzewna zakrzywiona #7 albo Pêseta uniwersalna zagiêta

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Pêseta zagiêta 115mm
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 10.5.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 13.5.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 13.5.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 14.5.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 14.5.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 16.12.2011
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Falcon
Produktcode: FLC906050
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.74 oder 3700 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9162
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.60 oder 7600 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9161
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.60 oder 7600 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90200E
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.16 oder 2700 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90075
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.08 oder 19600 Pkte.

Hersteller: Falcon
Produktcode: FLC935010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.13 oder 2700 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90076
Verfügbarkeit: verfügbar!

€64.47 oder 42000 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-MA292
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.71 oder 9600 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ19953
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.25 oder 800 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-MA290
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.03 oder 7800 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-PA7A_9
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.27 oder 2100 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-PA6_9
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.46 oder 2300 Pkte.