Humbrol

Humbrol AG9156 Workstation

Workstation - Image 1
Hersteller: Humbrol
Produktcode: humAG9156
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 27.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€24.65 oder 17400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHumbrol
ProduktcodehumAG9156
Gewicht:1.14 kg
Ean:5010279391568
Zum Katalog hinzugefügt:27.6.2016
Tags:Paint-holder Workplace

Narzêdzie modelarskie, pe³ni±ce funkcjê stanowiska pracy albo organizera, które zosta³o wykonane z bardzo dobrej jako¶ci, twardego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Liczy sobie 485 mm szeroko¶ci, 335 mm d³ugo¶ci, przy wysoko¶ci maksymalnej rzêdu 67 mm. W swej górnej czê¶ci posiada 9 otworów, których ¶rednice s± dopasowane do farb akrylowych oraz emaliowych firmy Humbrol o objêto¶ci 12 ml i 14 ml, jak równie¿ 2 otwory dedykowane pojemnikom z chemi± modelarsk± tego samego producenta, ale o objêto¶ci 28 ml. Ponadto w ¶rodkowej czê¶ci zosta³o umieszczone miejsce w którym mo¿na umie¶ciæ instrukcjê monta¿u do formatu A4. To proste rozwi±zanie bez w±tpienia mo¿e okazaæ siê bardzo pomocne w toku pracy! Ponadto prezentowane stanowisko pracy zawiera równie¿ specjalne otwory do przechowywania pêdzli w pozycji pionowej, w³osiem do góry. W czê¶ci centralnej znajduje siê faktyczna przestrzeñ robocza, do której idealnie pasuje mata MATA DO CIÊCIA A4 o wymiarach ok. 225 mm szeroko¶ci oraz ok. 305 mm wysoko¶ci. Jej zastosowanie zdecydowanie podniesie komfort pracy, pozwoli równie¿ na zdecydowanie wolniejsze zu¿ywanie siê czê¶ci roboczej omawianego narzêdzia modelarskiego. Ponadto, po bokach czê¶ci roboczej znajduj± siê wolne, nieco zag³êbione, przestrzenie na których mo¿na umie¶ciæ ró¿nego typu narzêdzia modelarskie, kleje, fragmenty modelu albo kuwety malarskie. Warto dodaæ, i¿ prezentowany organizer wykazuje siê bardzo dobra stabilno¶ci± w czasie pracy, nie tylko ze wzglêdu na swoj± konstrukcjê i dobre ogólne wywa¿enie, ale równie¿ w zwi±zku z zastosowaniem gumowych podk³adek w czterech punktach jego podstawy. Ponadto, mo¿na go bardzo ³atwo przenosiæ, a tym samym szybko zmieniæ miejsce pracy. Tak¿e utrzymanie go w czysto¶ci nie bêdzie nastrêcza³o ¿adnych problemów, bowiem w przypadku jego zabrudzenia farb± wystarczy przemyæ go odpowiednim rozpuszczalnikiem albo wod±. Co ciekawe, producent podkre¶la równie¿ takie ukszta³towanie jego dolnej czê¶ci, które umo¿liwia pracê z jego wykorzystaniem nawet kolanach!  Bez w±tpienia prezentowane stanowiska pracy, mo¿e okazaæ siê ciekawym rozwi±zaniem dla niejednego modelarza plastikowego! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Model workstation, Work Station w/Magnifying Lens albo Medium tool set.

Humbrol Work Station

A must for every modeller. The Humbrol Workstation is manufactured from a tough and durable material that can't be melted by Humbrol Poly Cement.

Dimensions: height 67mm x width 485mm x depth 335mm

Suitable for use with Humbrol A4 Cutting Mat

The Humbrol Work Station has many features:

 • Double depth sections for holding 9 x 14ml/12ml Humbrol Enamel or Acrylic pots, or 3ml Humbrol Acrylic pots.
 • Double depth water cup holders, which allows the modeller to place Humbrol 28ml products, such as: Mattcote, Satincote and Glosscote, Decalfix, Maskol, Clearfix, Thinners, Liquid Poly and Weathering Powders.
 • Designed to fit the new Humbrol A4 Cutting Mat (AG9155) within the working area.
 • Two mixing areas either side of the Cutting Mat.
 • A4 Instruction sheet holder.
 • Brush and tool holders.
 • Easy to hold handles either side of the Work Station.
 • Rubber feet, which allows the modeller to place on a flat surface.
 • Recommend products: Model workstation, Work Station w/Magnifying Lens and Medium tool set.

 Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Workstation
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 27.10.2021

mehr als 1 St.
Donnerstag, 28.10.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 27.6.2016
Aktuell verfügbar: verfügbar!
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39085
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.22 oder 24800 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-SDM1b
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.06 oder 12000 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90083
Verfügbarkeit: verfügbar!

€49.61 oder 35000 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-SDM3b
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.99 oder 22600 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-SDM2b
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.50 oder 17300 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-SDM3s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.99 oder 22600 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-SDM1s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.06 oder 12000 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74077
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.60 €24.29
oder 17200 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8020
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.19 oder 9300 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-OM13
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.64 oder 6800 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-OMs05u
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.39 oder 7300 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR541
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12 oder 8500 Pkte.