Fine Art

Fine Art 546 Uchwyt na 6 przedmiotów

Uchwyt na 6 przedmiotów - Image 1
Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR546
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 27.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€9.84 oder 6900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerFine Art
ProduktcodeFNR546
Gewicht:0.25 kg
Ean:5903002050095
Zum Katalog hinzugefügt:4.7.2017
Tags:Extra-hands Painting-station

Specjalistyczne narzêdzie dedykowane przede wszystkim do malowania elementów figurek oraz modeli plastikowych. Podstawka narzêdzia jest koloru czarnego i zachowuje siê stabilnie w czasie pracy – zw³aszcza z bardzo ma³ymi i ma³ymi elementami. Ze wzglêdu na raczej niewielkie rozmiary narzêdzia, nie zaleca siê jego stosowania do malowania du¿ych elementów modeli plastikowych. Warto jednak dodaæ, ¿e producent umie¶ci³ na podstawce dwa okr±g³e miejsca idealnie nadaj±ce siê na przyk³ad: do umieszczenia pojemnika z farb±, od³o¿enia pêdzla albo umieszczenia drobnych detali modelarskich, które za chwilê bêd± poddawane malowaniu lub klejeniu. Z kolei ramiona narzêdzia zosta³y wykonane z aluminium, przez co s± lekkie, ale wykazuj± siê dostateczna twardo¶ci±. S± równie¿ montowane w taki sposób, ¿e mo¿na je bez wiêkszych problemów obracaæ. Omawiane narzêdzie nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z ma³ymi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: wie¿ami artylerii okrêtowej (zw³aszcza w skali 1:200, 1:350 i 1:700), czê¶ciami podwozia samolotów czy kabiny pilota lub ko³ami podwozia wozów bojowych. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:35, 1:48 i 1:72 oraz o wielko¶ci 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczna przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Stojak do malowania, Universal Work Holder albo Uchwyt do malowania ma³ych elementów.


Nie wiesz jaki aerograf wybraæ? Gubisz siê w nieskoñczonej ilo¶ci modeli i nie wiesz na co zwróciæ uwagê? Nie wiesz czym siê ró¿ni aerograf jedno i dwufunkcyjny? Nie mo¿esz siê zdecydowaæ czy zainwestowaæ w kompresor czy poprzestaæ na tañszych butlach ze sprê¿onym gazem?

Przeczytaj nasz poradnik na temat Aerograf i jego zasilanie

Nie wiesz jakie akcesoria kupiæ ¿eby da³o siê wszystko ze sob± po³±czyæ?

Przeczytaj dokument:

Jak wszystko ze sob± po³±czyæ, czyli standardy gwintów stosowane w aerografach

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Uchwyt na 6 przedmiotów
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 27.10.2021

2 - 11 St.
Donnerstag, 28.10.2021

mehr als 11 St.
Freitag, 12.11.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

2 - 11 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 11 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 17.11.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

2 - 11 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 11 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 17.11.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

2 - 11 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

mehr als 11 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 18.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 4.7.2017
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9127
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.72 oder 11100 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR664
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.37 oder 6600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR548
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.29 oder 6600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR660
Verfügbarkeit: verfügbar!

€111.62 oder 78700 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR665
Verfügbarkeit: verfügbar!

€104.18 oder 73500 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.53 oder 6000 Pkte.

Hersteller: Adler
Produktcode: ADL-AD-7600
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.04 oder 7100 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90029
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.03 oder 9900 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74522
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.74 €23.49
oder 16600 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9165
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.30 oder 17800 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-3009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.29 oder 15700 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-AC1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.07 oder 11300 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.41 oder 3100 Pkte.