Fine Art

Fine Art 548 Uchwyt do malowania z 10 klipsami

Uchwyt do malowania z 10 klipsami - Image 1
Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR548
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Freitag, 22.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€9.29 oder 6600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerFine Art
ProduktcodeFNR548
Gewicht:0.24 kg
Ean:5903002051559
Zum Katalog hinzugefügt:3.8.2020
Tags:Painting-station

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka) oraz 10 metalicznych zacisków (klamerek, klipsów). Prezentowany zestaw jest dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wchodz±ca w jego sk³ad podk³adka jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z fabrycznie nawierconymi otworami o ¶rednicy dopasowanej do zacisków z zestawu.  Ze wzglêdu na zastosowany materia³ zachowuje siê bardzo stabilnie, przy malowaniu ma³ych i ¶rednich elementów. Natomiast ka¿dy z uchwytów zosta³ wykonany z metalu, a jego koñcówki czê¶ci chwytnej s± z±bkowane (¿³obkowane). Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wykorzystane materia³y, omawiany zestaw jest stosunkowo ³atwo utrzymaæ w czysto¶ci. Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych zadañ zwi±zanych z malowaniem – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek albo ich elementami na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczne przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Jego dodatkow± zalet± s± stosunkowo niewielkie rozmiary i niez³a ergonomia u¿ytkowania. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 11 in 1, Model Clip 7 in 1 albo Statyw do malowania z zaciskami

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Uchwyt do malowania z 10 klipsami
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 30 St.
Freitag, 22.10.2021

31 - 45 St.
Dienstag, 26.10.2021

mehr als 45 St.
Montag, 8.11.2021

GLS

1 - 30 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 27.10.2021

31 - 45 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 29.10.2021

mehr als 45 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 12.11.2021

UPS

1 - 30 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 27.10.2021

31 - 45 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 29.10.2021

mehr als 45 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 12.11.2021

DHL

1 - 30 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

31 - 45 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 45 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 15.11.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 30 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

31 - 45 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 45 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 15.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 3.8.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9127
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.72 oder 11100 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR664
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.37 oder 6600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR660
Verfügbarkeit: verfügbar!

€111.62 oder 78700 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR546
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.84 oder 6900 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR665
Verfügbarkeit: verfügbar!

€104.18 oder 73500 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74522
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.74 €23.49
oder 16600 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9165
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.30 oder 17800 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-3009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.29 oder 15700 Pkte.

Hersteller: Mr.Hobby
Produktcode: GUN-GT-68
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.76 oder 7600 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-AC1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.07 oder 11300 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.41 oder 3100 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.53 oder 6000 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90151
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.32 oder 8700 Pkte.