Techmod

Techmod 48106 U.S National Insignia od 1943

U.S National Insignia od 1943 - Image 1
Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48106
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 1.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€7.27 oder 5300 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerTechmod
Produktcodetch48106
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:8.5.2012
Tags:US-National-Insignia

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach amerykañskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ po raz pierwszy w 1916 roku, w toku t³umienia tzw. rebelii Pancho Villi w Meksyku. Co ciekawe, przedstawia³y one jedynie czerwon± gwiazdê – ³udz±co podobn± do tych, które pó¼niej stosowano na maszynach sowieckich. Jednak w okresie od maja 1917 r. do lutego 1918 roku, jako insygnia samolotów amerykañskich u¿ywano bia³ej gwiazdy na okr±g³ym niebieskim polu, z czerwonym ko³em po¶rodku. Oznaczenie to powróci³o w 1919 r. i by³o stosowane a¿ do 1942 roku. W maju tego roku insygnia zmieniono poprzez usuniêcie czerwonego ko³a po¶rodku, ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ mylenia tego elementu z japoñskimi oznaczeniami samolotów wojskowych. W toku operacji Torch, w listopadzie 1942 r. zastosowano ¿ó³t± obwolutê wokó³ niebieskiego pola bia³ej gwiazdy. Natomiast w lecie 1943 r. bia³a gwiazda na niebieskim polu otrzyma³a bia³e baretki po obu stronach, a od sierpnia 1943 r. a¿ do stycznia 1947 r. –  dodano do baretek niebieskie obwoluty. W styczniu 1947 r. wprowadzono oficjalne oznaczenie samolotów USAF, które obowi±zuje w³a¶ciwie do dnia dzisiejszego (2019 r.) – bia³± gwiazdê na niebieskim tle, z dwoma baretkami w niebieskiej obwolucie z pojedynczym, poziomym czerwonym paskiem na ka¿dej baretce. W latach 80. XX wieku wprowadzono insygnia okre¶lane jako low visibility, czyli takie w których zachowano uk³ad graficzny insygniów, ale malowano je jednolit± bia³±, czarna lub szar± farb±.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: U.S National Insignia od 1943
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 1.12.2021

mehr als 1 St.
Donnerstag, 2.12.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Mittwoch, 8.12.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 8.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 8.5.2012
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48107
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.27 oder 5300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48820
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.96 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48818
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.96 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48819
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.96 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48807
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.96 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48821
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.96 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.27 oder 5300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48410
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.11 oder 4400 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48103
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.27 oder 5300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48409
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.11 oder 4400 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48805
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.96 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch48109
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.27 oder 5300 Pkte.