Revell

Revell 39063 Tweezers 3 Piece Set

Tweezers 3 Piece Set - Image 1
Hersteller: Revell
Produktcode: rev39063
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 13.4.2021
€6.20 oder 4000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerRevell
Produktcoderev39063
Gewicht:0.06 kg
Ean:4009803390635
Zum Katalog hinzugefügt:20.4.2015
Tags:Angled-Tweezers Straight-Tweezers Revers-Action-Tweezers

Zestaw 3 pêset (pincet) modelarskich wykonanych ze stali. W sk³ad zestawu wchodzi:

- 1 pêseta wyd³u¿ona o koñcówkach prostych, spiczastych i ostrych,

- 1 pêseta wyd³u¿ona o koñcówkach ³ukowo zakrzywionych i spiczastych, ze ¿³obkowan± (z±bkowan±) czê¶ci± robocz±

oraz

- 1 pêseta samozaciskowa o koñcówkach prostych,

Ka¿de z w/w narzêdzi (za wyj±tkiem pêsety samozaciskowej) ma profilowan± czê¶æ chwytn±, a do tego jest dobrze wywa¿one, dziêki czemu le¿± one poprawne w d³oni i pozwalaj± na pewny chwyt narzêdzia. Umo¿liwiaj± te¿ ca³kiem ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Oka¿± siê równie¿ przydatne w szerokim spektrum prac modelarskich! Przede wszystkim mo¿na je zastosowaæ do monta¿u wielu detali modelarskich, takich jak chocia¿by: maszty statków i okrêtów (szczególnie w skali 1:700), elementy silników lotniczych czy czo³gowych (zw³aszcza w skalach: 1:35, 1:48 i 1:72), zewnêtrzne wyposa¿enie wie¿ wozów bojowych albo elementy podwozia samolotów czy ¶mig³owców. Oka¿± siê równie¿ bardzo pomocne przy monta¿u elementów fototrawionych. Warto pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu na charakterystykê dzia³ania pêsety samozaciskowej mo¿na równie¿ jej u¿yæ jako tzw. trzeciej rêki przy malowaniu albo sklejaniu niewielkich elementów modelu. Prezentowane pêsety, mo¿na zastosowaæ przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu, jak równie¿ przy zdejmowaniu modelarskiej ta¶my maskuj±cej – zw³aszcza z pok³adów okrêtów! Pêseta o prostych koñcówkach, mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: Zaginarka do elementów fototrawionych V5 / Photo Etch Bending Tool V5 albo 135 mm long PIRANHA PE Tool ). Oka¿± siê równie¿ bardzo u¿yteczne przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym – tak¿e przy monta¿u takielunku i olinowania! Powi±zane produkty to na przyk³ad: 4 Piece Tweezers Set, Zestaw 5 pêset modelarskich albo Zestaw pêset precyzyjnych 6 sztuk.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Tweezers 3 Piece Set
Zum Katalog hinzugefügt: 20.4.2015
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Revell
Produktcode: rev29619
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.34 oder 8700 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-MA292
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.71 oder 9600 Pkte.

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc30416
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.58 oder 12100 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90075
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.08 oder 19600 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-MA290
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.03 oder 7800 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR-516
Verfügbarkeit: zurzeit nich verfügbar

€8.80 oder 5700 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.98 €9.47
oder 6200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74048
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.93 €17.03
oder 11100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74155
Verfügbarkeit: verfügbar!

€28.17 €26.73
oder 17500 Pkte.

Hersteller: Falcon
Produktcode: FLC906050
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.74 oder 3700 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9162
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.60 oder 7600 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9161
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.60 oder 7600 Pkte.