Hobby Zone

Hobby Zone AC1 Statyw do malowania z zaciskami

Statyw do malowania z zaciskami - Image 1
Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-AC1
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 27.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€16.07 oder 11300 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHobby Zone
ProduktcodeHBZ-AC1
Gewicht:0.46 kg
Ean:HZAC1
Zum Katalog hinzugefügt:13.3.2019
Tags:Painting-station

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (statywu, stojaka) oraz 10 giêtkich i elastycznych zacisków (klamerek, klipsów) dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wymiary podk³adki wchodz±cej w sk³ad zestawu to 195 mm na 125 mm na 30 mm. Posiada ona fabrycznie nawiercone otwory przeznaczone do mocowania zacisków. Co wiêcej, zosta³a tak zaprojektowana, ¿e po zakoñczonej pracy, klipsy mo¿na schowaæ do jej wnêtrza, posiada bowiem magnetyczne zamkniêcie. Takie rozwi±zanie bez w±tpienia znacz±co u³atwi przechowywanie oraz ewentualny transport omawianego zestawu. Natomiast ka¿dy z uchwytów liczy sobie 175 mm d³ugo¶ci, zosta³ te¿ pokryty miêkkim oraz elastycznym tworzywem sztucznym w kolorze czarnym.  Mo¿na je wyginaæ w dowoln± stronê i sposób, a dziêki swej konstrukcji pozostaj± w nadanym im kszta³cie lub pozycji przez d³ugi czas. Generalnie, omawiany zestaw cechuje siê dobr± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Wykazuje siê równie¿ spor± ergonomi±. Prezentowane narzêdzie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! W dodatku, jego estetyka oraz wykorzystane materia³y, mog± dawaæ dodatkow± satysfakcjê z jego u¿ywania. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Model DIY Rotary Table, Uchwyt do malowania ma³ych elementów albo Model Clip 7 in 1.Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Statyw do malowania z zaciskami
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 9 St.
Mittwoch, 27.10.2021

10 - 19 St.
Donnerstag, 4.11.2021

mehr als 19 St.
Freitag, 12.11.2021

GLS

1 - 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

10 - 19 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 9.11.2021

mehr als 19 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 17.11.2021

UPS

1 - 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

10 - 19 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 9.11.2021

mehr als 19 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 17.11.2021

DHL

1 - 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

10 - 19 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 10.11.2021

mehr als 19 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 18.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 13.3.2019
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9127
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.72 oder 11100 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-As1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.99 oder 22600 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-PG1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.02 oder 15500 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74522
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.74 €23.49
oder 16600 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9165
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.30 oder 17800 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-3009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.29 oder 15700 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR664
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.37 oder 6600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR548
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.29 oder 6600 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.41 oder 3100 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR660
Verfügbarkeit: verfügbar!

€111.62 oder 78700 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.53 oder 6000 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90151
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.32 oder 8700 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR546
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.84 oder 6900 Pkte.