Dragon

Dragon 6129 SURVIVORS, PANZER CREW

SURVIVORS, PANZER CREW - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6129
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 18.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€7.61 -5% €7.22 oder 5400 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerDragon
Produktcodedra6129
Gewicht:0.09 kg
Ean:89195861290
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:German-World-War-II-Tank-Crew

Pierwsze czo³gi w armii niemieckiej pojawi³y siê ju¿ u schy³ku I wojny ¶wiatowej – by³y to maszyny A7V. Po podpisaniu traktatu wersalskiego niemieckim si³om zbrojnym zabroniono rozwoju broni pancernej, ale strona niemiecka nie honorowa³a tych ograniczeñ i potajemnie rozwija³a broñ pancern±. Natomiast po doj¶ciu Adolfa Hitlera do w³adzy w 1933 r. ów rozwój sta³ siê ju¿ ca³kowicie oficjalny, a w 1935 r. sformowana 1. Dywizjê Pancern±. W okresie 1935-1939 sformowano te¿ dalsze dywizje, a ich g³ównym sprzêtem by³y wozy Pz.Kpfw: I, II, III oraz IV. Pojedyncza dywizja pancerna w tym czasie by³a z³o¿ona z brygady czo³gów dzielonej na dwa regimenty pancerne, brygady piechoty zmotoryzowanej oraz pododdzia³ów wsparcia, miêdzy: rozpoznawczego, artylerii, przeciwlotniczego czy saperów. Etatowo liczy³a ok. 300 czo³gów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e niemieckie wojska pancerne (niem. Panzerwaffe) by³y szkolone i przygotowywane do realizowania doktryny wojny b³yskawicznej, a nie – tak jak w wielu ówczesnych armiach – do wspierania dzia³añ piechoty. K³adziono zatem nacisk w szkoleniu „pancerniaków” na wymienno¶æ funkcji, samodzielno¶æ w podejmowaniu decyzji przez oficerów i podoficerów oraz jak najlepsze opanowanie techniczne posiadanych czo³gów. Wszystko to zaowocowa³o wielkimi sukcesami niemieckiej broni pancernej w Polsce w 1939 r., ale zw³aszcza na zachodzie Europy w 1940 roku. Tak¿e w toku walk w Afryce Pó³nocnej – zw³aszcza w okresie 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne okazywa³y siê bardzo trudnym przeciwnikiem. Przed inwazj± na ZSRR liczba niemieckich dywizji pancernych wzros³a niemal dwukrotnie, ale liczba czo³gów w tych jednostkach zmala³a do ok. 150-200 wozów. Tak¿e w toku walk na froncie wschodnim – zw³aszcza w latach 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne górowa³y wyszkoleniem i organizacj± nad swym sowieckim przeciwnikiem. Jednak kontakt z takimi wozami jak T-34 czy KW-1 wymusi³ wprowadzenie do linii w 1942 i 1943 r. czo³gów Pz.Kpfw V oraz VI. Rosn±ce straty na froncie wschodnim, jak równie¿ przegrane batalie – pod Stalingradem czy Kurskiem – sprawi³y, ¿e niemiecka Panzerwaffe zosta³a os³abiona. W jej strukturze pojawi³y siê bataliony czo³gów ciê¿kich (z 3 kompaniami czo³gów), a w 1943 r. powo³ano dywizje grenadierów pancernych. Dawa³a te¿ o sobie znaæ coraz wyra¼niejsza przewaga strony radzieckiej, a od 1944 r. – konieczno¶æ równoczesnej walki z wojskami radzieckimi na wschodzie oraz aliantami na zachodzie. Przyjmuje siê równie¿, ¿e to wtedy (w latach 1944-1945) wyszkolenie niemieckich wojsk pancernych by³o s³absze, ani¿eli w okresie wcze¶niejszym i nie stanowi³o ju¿ tak istotnej przewagi po stronie niemieckiej, ni¿ wcze¶niej. Ostatnimi, zakrojonymi na du¿± skalê, operacjami niemieckiej Panzerwaffe by³y ofensywy w Ardenach (1944-1945) oraz na Wêgrzech (1945 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: SURVIVORS, PANZER CREW
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Dienstag, 18.1.2022

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

Fedex Economy


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Mittwoch, 26.1.2022

Fedex International Priority


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 19.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM424
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€11.51 oder 8100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H022
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.25 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A086
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.96 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.91 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H021
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.25 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.91 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.66 oder 7500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.48 oder 8800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.91 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0113
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.47 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Rado Miniatures
Produktcode: RDM35PE01
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€10.47 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Weikert Decals
Produktcode: WEI-DEC227
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.21 oder 3700 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6191
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.10 €8.63
oder 6400 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6831
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.24 €12.58
oder 9300 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35354
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.30 €18.31
oder 13000 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35201
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.01 €8.54
oder 6100 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35180
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.20 €12.53
oder 8900 Pkte.

-25%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-35121
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.04 €10.52
oder 9900 Pkte.

-25%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-35906
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.65 €13.96
oder 13200 Pkte.

-25%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-35274
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.77 €22.30
oder 21000 Pkte.

-25%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Armor35
Produktcode: RMR-35921
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.65 €13.96
oder 13200 Pkte.

-25%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-35272
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.60 €11.68
oder 11000 Pkte.

-25%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Corpus
Produktcode: CRP-35017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.55 €16.89
oder 15900 Pkte.