Hasegawa

Hasegawa TL01 SCISSORS FOR PLASTIC (No¿yczki modelarskie)

SCISSORS FOR PLASTIC (No¿yczki modelarskie) - Image 1
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasTL01
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 3.8.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€18.47 oder 13000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHasegawa
ProduktcodehasTL01
Gewicht:0.04 kg
Ean:4967834710313
Zum Katalog hinzugefügt:26.9.2011
Tags:Scissors

Niewielkie no¿yczki modelarskie o prostych i spiczastych koñcówkach, wykonane z wysokiej jako¶ci hartowanej stali, dedykowane przede wszystkim do pracy z elementami plastikowymi. Ich ostrza zosta³y wykonane ze stali hartowanej, przez co s± cienkie oraz cechuj± siê ¶wietn± ostro¶ci±, a co wiêcej zachowuj± j± przez d³ugi czas. Ich ramiona (czê¶æ chwytna) zosta³y czê¶ciowo powleczone tworzywem sztucznym w kolorze czarnym. Ponadto, prezentowane narzêdzie zosta³o starannie zaprojektowane i odpowiednio wywa¿one. W³a¶ciwo¶ci te sprawiaj±, ¿e umo¿liwia ono efektywn± oraz komfortow± pracê. Dziêki niewielkim rozmiarom i wysokiej ostro¶ci pozwala na bardzo precyzyjne ciêcie. Posiada równie¿ stosunkowo du¿y uchwyt w którym powinny zmie¶ciæ siê trzy palce, co z kolei zwiêksza precyzjê ciêcie oraz zmniejsza zmêczenie d³oni w toku pracy. Warto jeszcze dodaæ, ¿e czê¶æ chwytna jest ukszta³towana symetrycznie, co pozwala na prawo- oraz lewo-rêczne u¿ytkowanie. Generalnie, prezentowane narzêdzie cechuje siê wysok± jako¶ci± oraz precyzj± wykonania. Producent rekomenduje jego stosowanie przede wszystkim do wycinania oraz wstêpnej obróbki plastikowych elementów modelu, takich jak chocia¿by: skrzyd³a samolotu, elementy podwozia wozów bojowych, wie¿e artyleryjskie okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700) czy elementy oraz oporz±dzenie figurek w dowolnej skali. Podobnie jak w przypadku innych no¿yczek modelarskich zaleca siê wycinanie elementów blisko blatu roboczego oraz delikatnie je przytrzymuj±c, tak aby unikn±æ ich odskoczenia w niepo¿±danym kierunku po wyciêciu z ramki. Mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciêcia nici, imituj±cych olinowanie ¿aglowców albo okrêtów z okresu II wojny ¶wiatowej. Z zastrze¿eniami, oka¿± siê przydatne przy wycinaniu kalkomanii albo ró¿nego typu naklejek. Mog± siê równie¿ okazaæ u¿yteczne w modelarstwie kartonowym czy kolejowym. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Craft Scissors - For Plastic/Soft Metal, No¿yczki SCS-4 albo MODELING CUTTER (no¿yczki modelarskie).

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: SCISSORS FOR PLASTIC (No¿yczki modelarskie)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Dienstag, 3.8.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 9.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 26.9.2011
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasTT07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.22 oder 13600 Pkte.

Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasTT08
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.47 oder 13000 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9168
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.55 oder 6000 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ19441
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.50 oder 1800 Pkte.

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc55613
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.48 oder 3200 Pkte.

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc55610
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.18 oder 3700 Pkte.

Hersteller: Olfa
Produktcode: OLF-SCS4
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.58 oder 12400 Pkte.

Hersteller: Olfa
Produktcode: OLF-SCS2
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.26 oder 16400 Pkte.

Hersteller: Olfa
Produktcode: OLF-SCS3
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.20 oder 6500 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74068
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.83 €19.14
oder 14000 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74157
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.67 €23.62
oder 17300 Pkte.

Hersteller: Olfa
Produktcode: OLF-SCS1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.09 oder 13500 Pkte.