Dragon

Dragon 11026 "Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module

"Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra11026
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 14.1.2022
€36.47 -5% €34.48 oder 25700 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerDragon
Produktcodedra11026
Gewicht:0.53 kg
Ean:089195110268
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:9.4.2021
Tags:Apollo-program Sikorsky-SH-3-Sea-King

Sikorsky SH-3 Sea King (inne oznaczenie: Sikorsky S-61) to amerykañski, morski ¶mig³owiec wielozadaniowy z okresu Zimnej Wojny oraz czasów wspó³czesnych. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1959 r., a maszyna wesz³a do s³u¿by w 1961 roku. ¦mig³owiec – w wersji SH-3 – ma d³ugo¶æ 16,7 m, a ¶rednica jego wirnika g³ównego wynosi 19 metrów. Napêd zapewniaj± dwa silniki General Electric T58-GE-10 o mocy 1400 KM ka¿dy. Jego prêdko¶æ maksymalna dochodzi do 267 km/h. ¦mig³owiec posiada uk³ad klasyczny z pojedynczym wirnikiem g³ównym oraz ¶mig³em na belce ogonowej.

Sikorsky SH-3 Sea King zosta³ opracowany na potrzeby US Navy, przede wszystkim jako pok³adowy ¶mig³owiec ZOP (zwalczania okrêtów podwodnych), który by³by zdolny do l±dowania na wodzie. Z czasem spektrum realizowanych zadañ zosta³o powiêkszone w tym miêdzy innymi o zadania ratownictwa morskiego czy zwalczanie jednostek nawodnych. Przy konstrukcji maszyny po³o¿ono spory nacisk na jej niezawodno¶æ oraz zdolno¶æ do mo¿liwie d³ugotrwa³ego lotu. W toku produkcji powsta³o wiele wersji rozwojowych tego udanego ¶mig³owca, w¶ród których mo¿na wskazaæ miêdzy innymi: SH-3A (pierwsza, produkowana rzeczywi¶cie seryjnie wersja maszyny na potrzeby US Navy), CH-3B (wersja transportowa przeznaczona dla USAF), HH-3E Jolly Green Giant (¶mig³owiec ratowniczo-poszukiwawczy) czy UH-3H (wersja transportowa dla US Navy). Warto te¿ dodaæ, ¿e produkcja licencyjna tego ¶mig³owca toczy³a siê w Wielkiej Brytanii, gdzie by³ wytwarzany jako Westland Sea King. Zosta³a ona oblatana w 1969 r. i ró¿ni³a siê od swego amerykañskiego pierwowzoru przede wszystkim zastosowaniem silników Rolls-Royce Gnome. Zastosowano w niej równie¿ dalece zmienion± awionikê oraz inne wyposa¿enie do dzia³añ ZOP.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: "Retrieving The Apollo" SH-3D "Helo 66" & Apollo Command Module
Zum Katalog hinzugefügt: 9.4.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-A72056
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.97 oder 25400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-A72054
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€20.54 oder 14500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73468
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.09 oder 7800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX359
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.15 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73470
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.75 oder 13200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduSS468
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.50 oder 3900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX341
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.15 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: KV Models
Produktcode: KVM-72709
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.98 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu72558
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.11 oder 12800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu72557
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.11 oder 12800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduSS465
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.50 oder 3900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-A72055
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€20.54 oder 14500 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx55307
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.94 oder 16900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx50106
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.47 oder 25000 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: AFV Club
Produktcode: afv-AR14405
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.51 oder 12400 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Orange Hobby
Produktcode: RNG-N07-062-68
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.95 oder 11300 Pkte.

Maßstab: 1:150
Hersteller: Sklej Model
Produktcode: SKL02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.67 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:150
Hersteller: Sklej Model
Produktcode: SKL07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.92 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:24
Hersteller: Betexa
Produktcode: BET117
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.24 oder 3000 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: New Ware
Produktcode: NWR-016
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€172.66 oder 121800 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: New Ware
Produktcode: NWR-129
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€105.68 oder 74500 Pkte.