Mirage-Hobby

Mirage-Hobby 48101 PZL P.11c

PZL P.11c - Image 1
Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir48101
Aktuell verfügbar: verfügbar!
 • Überprüfen Sie das voraussichtliche Versanddatum
 • Überprüfen Sie die Preisentwicklung
 • Versandkostenliste ansehen
 • Produktrezensionen
€25.28 oder 16800 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: Österreich
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerMirage-Hobby
Produktcodemir48101
Gewicht:0.16 kg
Ean:5901461811011
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:7.4.2005
Tags:PZL-P.11
Prototyp P.11 zosta³ oblatany w sierpniu 1931 roku. Pierwszym wariantem zamówionym przez wojsko w liczbie 50 sztuk, jako model przej¶ciowy, by³ P.11a. Swym wygl±dem i konstrukcj± przypomina³ on P.7. W lecie 1934r. powsta³y pierwsze samoloty próbne nowego wariantu P.11c, którego produkcjê seryjn± rozpoczêto pod koniec roku. Tê najbardziej znan± wersjê wyró¿nia³ nowy udoskonalony kad³ub z obni¿onym silnikiem, co wydatnie poprawia³o widoczno¶æ z kabiny pilota, oraz w tym samym celu poprawiony p³at skrzyd³a. £±cznie wyprodukowano 155 samolotów tej wersji. Powszechnie podawana w starszej literaturze liczba 175 samolotów jest zawy¿ona. Na uzbrojenie polskich eskadr lotniczych samoloty te wchodzi³y od 1935r. do 1937r. Zainteresowanie now± konstrukcj± wyrazi³a Rumunia dla której si³ powietrznych wyprodukowano i dostarczono miêdzy 1933 a 1934 30 maszyn oznaczonych jako P.11b. Samoloty te od P-11a ró¿ni³y siê silnikiem. Po opracowaniu modelu P.11c Rumunia zakupi³a jego licencjê i rozpoczê³a produkcjê nowego modelu w fabrykach IAR. IAR P.11f by³ wariantem P.11c z silnikiem Gnome-Rhone 9Krse (560/610 KM). Od 1936r. zak³ady IAR wyprodukowa³y 70 maszyn tego typu. W latach 1933-1934 P.11 by³ jednym z najnowocze¶niejszych samolotów my¶liwskich na ¶wiecie. Szybki postêp w technice lotniczej sprawi³ jednak, ¿e w 1939 roku by³a to maszyna ju¿ przestarza³a. Wprowadzony pod koniec 1938 roku na wyposazenie eskadr bombowych PZL.37 Los by³ szybszy od P.11 o oko³o 80 km/g na wysko¶ci 3000 m!. Wobec braku nowoczesnych nastêpców dla P.11 takich jak PZL.50 Jastrzab, bêd±cych wci±¿ na etapie prototypów, "jedenastka" stanowi³a ci±gle trzon lotnictwa Wojska Polskiego. Wobec rosn±cego zagro¿enia ze strony II Rzeszy i du¿ych opó¼nieñ programu PZL.50, jako tymczasowe rozwi±zanie opracowano wersjê P.11g Kobuz. Zastosowany w tym modelu zosta³ nowy mocniejszy silnik Bristol Mercury VIII (835 KM), przewidywany pocz±tkowo dla PZL.50, oraz zamkniêta kabina pilota. Tu¿ przed wybuchem wojny w sierpniu 1939r. zdo³ano oblataæ tylko prototyp, który osi±gn±³ wci±¿ zbyt ma³± jak na potrzeby konfrontacji z niemieckimi my¶liwcami prêdko¶æ 390 km/h. PZL P.11g bra³ udzia³ w kampanii wrze¶niowej. Zestrzelono z niego dwa niemieckie samoloty.

Laden Sie den Mirage Hobby-Produktkatalog im PDF-Format herunter

Die PZL P.11a (die sogenannte Elf) ist ein polnisches, einmotoriges Kampfflugzeug mit einer Metallstruktur mit Pu³awski-Flügeln, einem klassischen Leitwerk und einem festen Fahrwerk. Der Flug des Prototyps fand 1931 statt, die Serienproduktion wurde jedoch 1937-1939 fortgesetzt. Die erste Serienversion ist der PZL P.11a, der vom Bristol Mercury IV S2-Motor mit einer Leistung von 550 PS angetrieben wird. Es wurde jedoch als Übergangsversion behandelt und nur 50 Stück bestellt. Die bekannteste Version der "Elf" - PZL P.11c - erschien im Sommer. Es hatte einen verbesserten Rumpf, Flügel und einen vertikalen Stabilisator. Das alles verbesserte die Aerodynamik des Flugzeugs. Die Antriebseinheit hat sich nicht geändert. Das Interesse am Bau bekundeten unter anderem Rumänien, wo 95 Einheiten des lizenzierten PZL P.11 in den IAR-Werken hergestellt wurden. Bei Kriegsausbruch waren alle Versionen der P.11 deutlich langsamer als ihre deutschen Gegner, hatten aber gleichzeitig eine größere Manövrierfähigkeit, eine höhere Steiggeschwindigkeit und einen weniger Nottriebwerk als deutsche Flugzeuge. Während des Septemberfeldzugs errangen sie viele Siege über den Feind, hauptsächlich als Teil der Verfolgungsbrigade. Technische Daten (Version P.11c): Länge: 7,55 m, Spannweite: 10,72 m, Höhe: 2,85 m, Höchstgeschwindigkeit: 367 km/h, Steiggeschwindigkeit: 14,5 m/s, Höchsthöhe: 8000 m, Reichweite maximal: 550 km , Bewaffnung: fest - 2 Maschinengewehre wz.33 cal.7,92 mm.
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: PZL P.11c
...
Zum Katalog hinzugefügt: 7.4.2005
Aktuell verfügbar: verfügbar!
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:48
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-48701
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.28 oder 20100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-A4801
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.37 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduFE1175
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.69 oder 4400 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-S4801
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.53 oder 6300 Pkte.

Hersteller: MMP Books
Produktcode: MMP-Sin02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.76 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduEX772
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.61 oder 5100 Pkte.

Hersteller: MMP Books
Produktcode: MMP-6145
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.85 oder 14700 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S48-105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.48 oder 12300 Pkte.

Hersteller: MMP Books
Produktcode: MMP-Sin02A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.76 oder 6100 Pkte.

Hersteller: MMP Books
Produktcode: MMP-Sin02B
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.76 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-A4900
Verfügbarkeit: 2-8 Wochen

€4.37 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu491175
Verfügbarkeit: 2-8 Wochen

€17.64 oder 11700 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir848094
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.72 oder 13800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir481009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.28 oder 16800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir481101
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.49 oder 19600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir481002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.28 oder 16800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir900002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€43.71 oder 29000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir848095
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€20.72 oder 13800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir48103
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€25.28 oder 16800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH40001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€46.08 oder 30600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH40002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€40.29 oder 26800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Answer
Produktcode: ANS-MKF13-2001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.65 oder 1000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.38 oder 11500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Plastyk
Produktcode: PLK043
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.66 oder 2400 Pkte.