Academy

Academy 12491 P-47D THUNDERBOLT [BUBBLE-TOP]

P-47D THUNDERBOLT [BUBBLE-TOP] - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12491
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 18.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€11.30 oder 8000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca12491
Gewicht:0.15 kg
Ean:603550021749
Maßstab1:72
Größe13,9 x 17,8 x 5,6cm
BemalungDark Green, Ocean Gray, Medium Sea Grey, White, Yellow, Flat Black
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:Republic-P-47-Thunderbolt

Republic P-47 Thunderbolt to amerykañski, jednosilnikowy samolot myœliwski i myœliwsko-szturmowy, zbudowany w uk³adzie dolnop³ata z usterzeniem klasycznym. Uwa¿any za jeden z najlepszych amerykañskich myœliwców II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1941 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1942-1945. P-47 mo¿na okreœliæ mianem konia poci¹gowego amerykañskich si³ powietrznych zarówno na obszarze Europy jak i Pacyfiku. Mimo ¿e silnik R-2800 Double Wasp o mocy 2000KM, turbina i uk³ad wydechowy czyni³y samolot bardzo du¿ym i ciê¿kim, nie stanowi³o to bariery dla uzyskania œwietnych osi¹gów. U¿ytecznoœæ maszyny by³a tak du¿a, ¿e korzystano z niej zarówno do eskorty bombowców, jak i misji bombowych z P-47 w roli g³ównej. O klasie P-47 œwiadczy sama iloœæ wyprodukowanych samolotów. Powsta³o ich 15660, natomiast a¿ 12602 w specyfikacji D co jest absolutnym rekordem jeœli chodzi o iloœæ wyprodukowanych myœliwców w jednej wersji. Inn¹, rozpowszechnion¹ wersj¹ by³ P-47N, ze zmienionymi skrzyd³ami, wiêkszymi zbiornikami paliwa oraz mocniejszy silnik. By³ u¿ywany zarówno jak myœliwiec, jak i maszyna szturmowa. Nawet po II wojnie œwiatowej a¿ do pocz¹tku lat 50-tych Thunderbolt by³ jednym z najpopularniejszych myœliwców amerykañskich. Dane techniczne (wersja P-47D): d³ugoœæ: 11m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,42m, wysokoœæ: 4,47m, prêdkoœæ maksymalna: 697km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 15,9m/s, zasiêg maksymalny: 2900km, pu³ap praktyczny: 13100m, uzbrojenie: sta³e- 8 karabinów maszynowych M2 kal.12,7mm, podwieszane-do 1100 kg bomb lub pociski niekierowane.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: P-47D THUNDERBOLT [BUBBLE-TOP]
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 18.10.2021

mehr als 1 St.
Mittwoch, 20.10.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 26.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVV72005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.38 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX048
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.53 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduSS249
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.84 oder 3300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX047
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.53 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX110
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.53 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVU72050
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.66 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72253
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.89 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72046
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.20 oder 1600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-072
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.90 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.20 oder 1600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVS72033
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.97 oder 2100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVE72019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.32 oder 2300 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12513
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.02 oder 20500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam60770
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.44 €21.30
oder 15100 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam60769
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.44 €21.30
oder 15100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Kora Models
Produktcode: KOR-C7203
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.45 oder 15100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80257
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.90 oder 4200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasA08
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.82 oder 6200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80283
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.74 oder 6900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasAT07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.67 oder 8900 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:48
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam61086
Verfügbarkeit: verfügbar!

€40.10 €38.02
oder 26900 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu4464
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.46 oder 5700 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasJT40
Verfügbarkeit: verfügbar!

€28.02 oder 19800 Pkte.

Maßstab: 1:24
Hersteller: Kinetic
Produktcode: KIN3212
Verfügbarkeit: verfügbar!

€144.12 oder 101700 Pkte.