Adammed

Adammed NO1 No¿yczki ma³e modelarskie

No¿yczki ma³e modelarskie - Image 1
Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-NO1
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 27.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€7.63 oder 5400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAdammed
ProduktcodeDMM-NO1
Gewicht:0.05 kg
Zum Katalog hinzugefügt:10.7.2018
Tags:Scissors

Uniwersalne no¿yczki modelarskie wykonane z dobrej jako¶ci stali nierdzewnej o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 120 mm. Ich koñcówki s± proste, p³askie i spiczaste. Pomimo tego, ¿e ramiona (czê¶æ chwytna) prezentowanych no¿yczek nie s± specjalnie profilowane czy powlekane, to jednak poprawne wywa¿enie ca³ego narzêdzia, umo¿liwia sprawn± i efektywn± pracê. Warto dodaæ, ¿e cechuje siê ono dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn± oraz ostro¶ci±. Omawiane no¿yczki znajd± szerokie zastosowanie w warsztacie modelarskim. W pierwszej kolejno¶ci mo¿na je wykorzystaæ do wycinania oraz wstêpnej obróbki plastikowych elementów modelu, takich jak chocia¿by: skrzyd³a i stateczniki samolotu, elementy podwozia wozów bojowych lub ich wyposa¿enia zewnêtrznego albo wie¿e artyleryjskie okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700). Mo¿na je równie¿ zastosowaæ przy pracy z figurkami – zw³aszcza w skali 1:35 i 1:72. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku innych no¿yczek modelarskich zaleca siê wycinanie elementów blisko blatu roboczego oraz delikatnie je przytrzymuj±c, tak aby unikn±æ ich odskoczenia w niepo¿±danym kierunku po wyciêciu z ramki. Prezentowane narzêdzie mo¿na te¿ z powodzeniem wykorzystaæ przy wycinaniu kalkomanii. Oka¿e siê równie¿ wysoce u¿yteczne w modelarstwie kolejowym i szczególnie – kartonowym. Z powodzeniem, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ przy ró¿nego typu pracach na dioramach zwi±zanych z wycinaniem. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 5 1/2" Curved, Stainless Steel Scissors (SCS-3) albo 5 1/2" Lexan Scissors - Straight.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: No¿yczki ma³e modelarskie
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 27.10.2021

mehr als 1 St.
Donnerstag, 28.10.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 10.7.2018
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte
-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74124
Verfügbarkeit: verfügbar!

€28.38 €26.82
oder 19100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74157
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.43 €27.86
oder 19800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.42 €16.53
oder 11700 Pkte.

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc55615
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.76 oder 3400 Pkte.

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc55538
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.98 oder 7800 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9168
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.55 oder 6000 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ19441
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.87 oder 2000 Pkte.

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc55613
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.76 oder 3400 Pkte.

Hersteller: Olfa
Produktcode: OLF-SCS4
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.58 oder 12400 Pkte.

Hersteller: Olfa
Produktcode: OLF-SCS2
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.26 oder 16400 Pkte.

Hersteller: Olfa
Produktcode: OLF-SCS1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.09 oder 13500 Pkte.

Hersteller: Olfa
Produktcode: OLF-SCS3
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.20 oder 6500 Pkte.