Hobby Zone

Hobby Zone WP1 Mokra Paleta

Mokra Paleta - Image 1
Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-WP1
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 19.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€17.31 oder 12200 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerHobby Zone
ProduktcodeHBZ-WP1
Gewicht:0.25 kg
Ean:HZWP1
Zum Katalog hinzugefügt:27.5.2020
Tags:Wet-Palette

Profesjonalna mokra paleta, która liczy sobie 202 mm d³ugo¶ci, 147 mm szeroko¶ci przy wysoko¶ci rzêdu zaledwie 22 mm! Zosta³a wykonana z wysokiej jako¶ci, twardego i przezroczystego tworzywa sztucznego. Posiada stosunkowo szczelne zamkniêcie, wymagaj±ce stosowania ograniczonej si³y fizycznej, które wyd³u¿a mo¿liwo¶æ u¿ycia farb lub mieszanin farb w niej siê znajduj±cych. Jak ka¿da mokra paleta jest dedykowana do pracy z farbami akrylowymi i ogromnie wyd³u¿a czas ich nak³adania i pracy z nimi – w³a¶ciwie do kilku godzin w czasie jednej sesji. Co wiêcej, pozwala na ich przechowywanie przez nawet kilka dni w lodówce, a po umieszczeniu w temperaturze pokojowej – na dalsz± pracê!  U¿ycie prezentowanej palety jest stosunkowo proste. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y obficie zwil¿yæ g±bkê do³±czon± do zestawu wod± i umie¶ciæ j± na dole kuwety. Na zwil¿onej g±bce nale¿y po³o¿yæ pojedynczy arkusz papieru i paleta jest ju¿ gotowa do u¿ycia! Przygotowanie omawianej mokrej palety do pracy nie stanowi zatem ¿adnego problemu, a jest to narzêdzie, które bardzo u³atwi pracê ka¿demu modelarzowi z farbami akrylowymi, czy to na modelach czo³gów albo samolotów czy to na figurkach w dowolnej skali. Co wiêcej, stosunkowo niewielkie rozmiary prezentowanej palety, zw³aszcza jej niewielka wysoko¶æ, ¶wietnie wp³ywaj± na jej ergonomiê pracy i sprawiaj±, ¿e nie zabiera wiele miejsca na stole roboczym. Warto dodaæ, ¿e po zakoñczeniu pracy zaleca siê jak najszybsze zamkniêcie palety pokrywk±. Producent zaleca równie¿ dok³adne czyszczenie narzêdzia raz w miesi±cu – zarówno podstawy palety, jak i g±bki. Warto tak¿e dodaæ, ¿e ca³y prezentowany zestaw zawiera: 1 paletê z tworzywa sztucznego z pokrywk±, 2 ch³onne g±bki, 50 arkuszy papieru oraz pojedynczy stojak, który umo¿liwia od³o¿enie na nim trzech pêdzli. Produkty powi±zane to na przyk³ad: WET PALETTE, Mr. Wet Palette albo Mokra Paleta - Zestaw Uzupe³niaj±cy.

Wet Palette

Wet Palette is one of the basic tools for people painting with acrylic paints. Mixtures of colors can be used even for several days, and paints maintain perfect consistency. Slow absorption of water from the sponge ensures long-term performance and optimum moisture of paints. Wet Palette significantly improves work comfort, and promotes vast advances of painting skills.

Directions for use:

- Generously moisten the sponge with water and place a sheet of palette paper on it so that it adheres well. The pallete is ready for use.

- After work, cover pallete with lid to prevent contents from drying out.

- Thoroughly clean palette and sponge once a month. Replace palette paper regularly.

Set contains:

1 x Palette

2 x Sponge

50 x Paper

1 x Brush stand

Dimensions: 202mm (7.95") x 147mm (5.79") x 22mm (0.87")

Recommend products: WET PALETTE, Mr. Wet Palette and Mokra Paleta - Zestaw Uzupe³niaj±cy.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Mokra Paleta
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 7 St.
Mittwoch, 19.1.2022

mehr als 7 St.
Mittwoch, 2.2.2022

GLS

1 - 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

mehr als 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 4.2.2022
-
Dienstag, 8.2.2022

DHL

1 - 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

mehr als 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 4.2.2022
-
Montag, 7.2.2022

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 25.1.2022

mehr als 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 8.2.2022

Fedex Economy

1 - 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Donnerstag, 27.1.2022

mehr als 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 7.2.2022
-
Donnerstag, 10.2.2022

Fedex International Priority

1 - 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

mehr als 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 3.2.2022
-
Montag, 7.2.2022

UPS

1 - 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

mehr als 7 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 4.2.2022
-
Montag, 7.2.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 27.5.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-WP1k
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.66 oder 6100 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-8074
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.30 oder 2300 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: Mr.Hobby
Produktcode: GUN-GT122
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.22 oder 4400 Pkte.

Hersteller: DSPIAE
Produktcode: DSP-56104
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.68 oder 6100 Pkte.

Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-MTS024
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.62 oder 9600 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS201
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€16.82 oder 11900 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-8064
Verfügbarkeit: zurzeit nich verfügbar

€11.14 oder 7900 Pkte.