Meng Model

Meng Model MTS024 Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints

Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints - Image 1
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-MTS024
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 1.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€13.27 oder 9600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerMeng Model
ProduktcodeMNG-MTS024
Gewicht:0.15 kg
Ean:4897038552672
Zum Katalog hinzugefügt:8.4.2021
Tags:Wet-Palette

Profesjonalna mokra paleta, która zosta³a wykonana z pó³przezroczysta, twardego i barwionego na szary kolor tworzywa sztucznego PP (polipropylen). Zgodnie z opisem producenta cechuje siê ono wysok± trwa³o¶ci± i niez³± odporno¶ci± mechaniczn±. Posiada dwie niezale¿nie od siebie klapki, zamykaj±ce j± od góry – wiêksza z nich jest zamykana na 2 zatrzaski, a mniejsza na pojedynczy. Ta wiêksza przykrywa czê¶æ robocz± palety, natomiast ta mniejsza – specjalny pojemnik, który zbiera nadmiar wody z g±bki. Rozwi±zanie tyle¿ proste, co bardzo skuteczne i znacznie u³atwiaj±ce kontrolowanie stopnia wilgotno¶ci palety. Jak ka¿da mokra paleta jest dedykowana do pracy z farbami akrylowymi i ogromnie wyd³u¿a czas ich nak³adania i pracy z nimi – w³a¶ciwie do kilku godzin. Co wiêcej, pozwala na ich przechowywanie przez nawet kilka dni w lodówce, a po umieszczeniu w temperaturze pokojowej – na dalsz± pracê!  U¿ycie prezentowanej palety jest stosunkowo proste. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y zwil¿yæ wod± g±bkê (w sk³ad zestawu wchodzi 1 sztuka) i umie¶ciæ j± na dole kuwety. Przy pierwszym u¿yciu palety, producent zaleca to zrobiæ mo¿liwie delikatnie i jak najdok³adniej. Nastêpnie na zwil¿onej g±bce nale¿y po³o¿yæ do³±czony do zestawu cienki arkusz papieru (który przypomina trochê papier do pieczenia, a którego w zestawie jest 10 sztuk), a który to stanowi swoisty „blat roboczy” ca³ego narzêdzia. Warto dodaæ, ¿e po ich wyczerpaniu, mo¿na je nabyæ w zestawie Pallete Paper Refill Pack For Acrylic Paints. Przygotowanie zatem mokrej palety jest proste, a jest to narzêdzie, które bardzo u³atwi pracê ka¿demu modelarzowi pracuj±cemu z farbami akrylowymi, czy to na modelach czo³gów albo samolotów czy to na figurkach w dowolnej skali. Co wiêcej, omawiane narzêdzie cechuje siê stosunkowo wysok± jako¶ci± wykonania, pozwala w bardzo prosty sposób ods±czyæ nadmiar wody, jak równie¿ zapewnia co najmniej dobr± ergonomiê pracy. Ca³y prezentowany zestaw zawiera: 1 paletê z tworzywa sztucznego, 1 bardzo ch³onn± g±bkê oraz 10 arkuszy papieru. Na sam koniec, warto równie¿ wspomnieæ, ¿e prezentowane narzêdzie powsta³o przy wspó³pracy z firm± DSPIAE, która jest producentem (najczê¶ciej wysokiej jako¶ci) narzêdzi modelarskich z ChRL. Produkty powi±zane to na przyk³ad: WET PALETTE, Mokra Paleta albo Mr. Wet Palette.

Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints

Now, more and more modellers are using acrylic paints to paint their models. The acrylic paints have unique advantages, especially in those places that need multiple color mixing and fine painting. But we believe that you have also noticed that the paints often dry up at the critical moment. This is not a pleasant thing when you try to immerse yourself in the joy of model building.

The MTS-024 Moisture-Retaining Palette for Acrylic Paints released by MENG and DSPIAE is a good solution to this problem. This product can keep acrylic/water-based paints moist and ready for use for a long time. So, you don’t have to worry that the paints will dry out. The highly efficient sponge is able to contain a large amount of water and provides sufficient water through the water guiding paper. This will allow the palette to retain moisture very well. The palette paper’s obverse side is covered with a layer of PET protection film. It has gone through special processing for easy use and to be impervious to water. What’s more, this product has a water compartment so you can replenish water easily at any time. MTS-024a Palette Paper Refill Pack for Acrylic Paints will be released at the same time. This product will become a great tool for your painting.

Recommend products: WET PALETTE, Mokra Paleta and Mr. Wet Palette.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 1.12.2021

mehr als 1 St.
Donnerstag, 2.12.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Mittwoch, 8.12.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 8.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 8.4.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-8074
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.21 oder 2300 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-8073
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.12 oder 1500 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-WP1k
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.43 oder 6100 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-WP1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.87 oder 12200 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-8064
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.85 oder 7900 Pkte.

Hersteller: DSPIAE
Produktcode: DSP-56104
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.46 oder 6100 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS201
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€15.91 oder 11500 Pkte.

Hersteller: Mr.Hobby
Produktcode: GUN-GT122
Verfügbarkeit: zurzeit nich verfügbar

€6.06 oder 4400 Pkte.