Trumpeter

Trumpeter 09914 Model Clamps

Model Clamps - Image 1
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru09914
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 18.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€6.45 oder 4500 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerTrumpeter
Produktcodetru09914
Gewicht:0.09 kg
Ean:9580208099149
Zum Katalog hinzugefügt:14.2.2011
Tags:Painting-station Workplace

Zestaw dwóch klipsów (klamerek) modelarskich na podstawie do samodzielnego monta¿u. Wszystkie elementy (za wyj±tkiem sprê¿yn) wchodz±ce w jego sk³ad zosta³y wykonane z niez³ej jako¶ci szarego tworzywa sztucznego. Podstawka o przekroju sze¶ciok±tnym posiada 7 otworów dopasowanych rzecz jasna do koñcówek obu klamerek. Jedna z klamerek posiada ¿³obkowanie (z±bkowanie) swej czê¶ci roboczej, natomiast w drugiej z nich ten element jest ca³kowicie g³adki. Warto dodaæ, ¿e obie klamerki zosta³y tak skonstruowane, ¿e s± osadzone na specjalnych plastikowych patyczkach o wyra¼nie rozszerzonej dolnej czê¶ci i kulistym zakoñczeniu, dziêki czemu bardzo ³atwo mo¿na je wk³adaæ lub zdejmowaæ z podstawy. Co wiêcej, mo¿na je równie¿ na niej obracaæ oraz wychylaæ. Prezentowane narzêdzie, chocia¿ bardzo proste w swej konstrukcji, jest ca³kiem porêczne, a dziêki swym niewielkim rozmiarom zajmuje niewiele miejsca na blacie roboczym. Ze wzglêdu na wykorzystany materia³ utrzymanie prezentowanego zestawu w czysto¶ci nie bêdzie stanowi³o wiêkszego problemu. Zabrudzone farb± miejsce wystarczy przemyæ odpowiednim rozpuszczalnikiem albo wod±. Prezentowany stand nadaje siê ca³kiem dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – przede wszystkim pêdzlem, ale mo¿na te¿ pokusiæ siê o wykorzystanie aerografu. Istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ jego u¿ycia do klejenia niewielkich elementów modeli plastikowych. Mo¿na go równie¿ po prostu wykorzystaæ do przytrzymywania niewielkich detali modelarskich, tak aby nie zagubi³y siê na blacie roboczym. Warto dodaæ, ¿e klips z ca³kowicie g³adk± czê¶ci± robocz± mo¿na wykorzystaæ przy pracy z elementami fototrawionymi. Omawiane narzêdzie, przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z drobnymi elementami wielu rodzajów modeli plastikowych, takich jak na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Z pewnymi zastrze¿eniami, mo¿na go równie¿ wykorzystaæ do malowania fragmentów figurek w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mog± okazaæ siê ca³kiem u¿yteczne w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 20 in 1, Clip Kit 13 in 1 albo Statyw do malowania z zaciskami.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Model Clamps
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Dienstag, 18.1.2022

mehr als 1 St.
Donnerstag, 20.1.2022

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Mittwoch, 26.1.2022

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

Fedex Economy

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Donnerstag, 27.1.2022

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 25.1.2022
-
Freitag, 28.1.2022

Fedex International Priority

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Freitag, 21.1.2022

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 14.2.2011
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€43.91 oder 31000 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€52.84 oder 37300 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ01
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€28.77 oder 20300 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74064
Verfügbarkeit: verfügbar!

€129.72 €123.21
oder 87100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74522
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.74 €23.49
oder 16600 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ19502
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13 oder 9200 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-OM13
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.13 oder 8600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR540
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.83 oder 4100 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR541
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12 oder 8500 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR546
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.85 oder 6900 Pkte.

Hersteller: Humbrol
Produktcode: humAG9156
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.66 oder 17400 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-As1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€32 oder 22600 Pkte.