Meng Model

Meng Model LS011 Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force

Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force - Image 1
Maßstab: 1:48
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-LS011
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 21.4.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€60.17 oder 39200 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerMeng Model
ProduktcodeMNG-LS011
Gewicht:0.60 kg
Ean:4897038552467
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:30.7.2020
Tags:Lockheed-Martin-F-35-Lightning-II
Lockheed Martin F-35 Lightning II (ang. b³yskawica) to jednomiejscowy, jednosilnikowy myœliwiec wielozadaniowy zbudowany przez Lockheed Martin jako maszyna V generacji, która ma spe³niaæ potrzeby USAAF, US Navy, US Army oraz US Marine Corps. Pierwotnie maszyna nosi³a oznaczenie X-35 JSF, ale w 2006 roku zmieniono je na F-35 Lightning II. Pomimo faktu, ¿e g³ównym odbiorc¹ bêdzie rz¹d USA to jednak projekt jest wspó³finansowany tak¿e przez inne pañstwa, zw³aszcza Wielk¹ Brytaniê, W³ochy oraz Holandiê. G³ówni wykonawcy to koncerny: Lockheed Martin, Northrop Grumman oraz BAE Systems. Nadrzêdnym celem jaki przyœwieca idei JSF jest stworzenie maszyny uniwersalnej, produkowanej dla wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, co pozwoli na daleko id¹c¹ standaryzacjê czêœci zamiennych oraz znaczne obni¿enie kosztów. Finalnie maj¹ powstaæ trzy wersje F-35 (A, B oraz C), które w ponad trzech czwartych bêd¹ posiadaæ identyczne elementy. G³ówne zadanie F-35 wszystkich wersji to atak na cele l¹dowe, pe³nienie zadañ samolotu pola walki, walka powietrzna oraz walka elektroniczna. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ F-35 jest tworzony z myœl¹ o konfliktach o ma³ym natê¿eniu, w przeciwieñstwie do swego wiêkszego „krewniaka” F-22. Co nie zmienia faktu, i¿ dziêki zastosowanej jednostce napêdowej (silniki Pratt-Whitney F135), awionice oraz w³asnoœciom Stealth jest to jeden z najnowoczeœniejszych samolotów wielozadaniowych œwiata. Pierwszy seryjny F-35 powsta³ w lutym 2006 roku. Do chwili obecnej (2013) powsta³y 63 samoloty tego typu. Dane techniczne (wersja F-35A): Prêdkoœæ maksymalna: 1930 km/h, pu³ap maksymalny 18288 m, zasiêg maksymalny: 2220 km, uzbrojenie: sta³e-jedno czterolufowe dzia³ko General Dynamics GAU-22/A kal.25mm, podwieszane-do 8100 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 21.4.2021

mehr als 1 St.
Freitag, 23.4.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 27.4.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 28.4.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 26.4.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 28.4.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 27.4.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 29.4.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.7.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduFE865
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.94 oder 3700 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduEX567
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.03 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduFE864
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.37 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduBIG49186
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.32 oder 15700 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu49864
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.16 oder 10000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Armory Models Group
Produktcode: ARY-AW48302
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€9.23 oder 6000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Dream Model
Produktcode: DMO-DM2033
Verfügbarkeit: verfügbar!

€37.60 oder 24500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF4049
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€8.43 oder 5500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Dream Model
Produktcode: DMO-DM2031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€37.60 oder 24500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-48-0119
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.87 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMAL4064
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.04 oder 6500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Armory Models Group
Produktcode: ARY-AW48305
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.78 oder 5700 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-LS007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.21 oder 37300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has02353
Verfügbarkeit: verfügbar!

€34.38 oder 22400 Pkte.

Maßstab: n/a
Hersteller: Lion Roar
Produktcode: LRO-GQ001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.96 oder 3200 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev03868
Verfügbarkeit: verfügbar!

€27.39 €26
oder 17800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12561
Verfügbarkeit: verfügbar!

€32.50 oder 21200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasE42
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.81 oder 19400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita1409
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.54 oder 16600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12569
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.89 oder 20100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita1425
Verfügbarkeit: verfügbar!

€34.11 oder 22200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Kittyhawk
Produktcode: KIT80132
Verfügbarkeit: verfügbar!

€67.42 oder 43900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasE46
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.96 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm722962
Verfügbarkeit: verfügbar!

€48.35 oder 31500 Pkte.