Academy

Academy 13251 Korean Tank Crew Figure Set

Korean Tank Crew Figure Set - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Academy
Produktcode: aca13251
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 16.5.2021
€7.39 -5% €7.01 oder 5400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca13251
Gewicht:0.07 kg
Ean:603550013690
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:16.12.2006
Tags:Korean-Modern-Tank-Crew

Si³y zbrojne Korei Po³udniowej (ang. Republic of Korea Army, w skrócie: ROK Army) licz± obecnie ok. 464.000 ¿o³nierzy. Rekruci, którzy trafiaj± do tej armii, odbywaj± 21-miesieczn± s³u¿bê zasadnicz±, a poborem s± objêci mê¿czy¼ni w wieku 18-35 lat. Obecnie armia Korei Po³udniowej jest podzielona na trzy wielkie jednostki operacyjne: Pierwsz± Armiê, Trzeci± Armiê oraz Drugie Dowództwo Operacyjne. Jednym z najwa¿niejszych komponentów tych si³ zbrojnych s± jego si³y pancerne, które w 2017-2018 roku sk³ada³y siê z 7 dywizji zmechanizowanych, w których ogromn± rolê odgrywaj± czo³gi. Najczê¶ciej po³udniowokoreañska dywizja zmechanizowana posiada trzy brygady piechoty zmechanizowanej. W sk³ad jednej takiej brygady wchodzi od 1 do 2 batalionów czo³gów. Wyj±tek stanowi 30. Dywizja Piechoty Zmechanizowanej, które struktura w daleki sposób odbiega od wzorcowej. Warto dodaæ, ¿e po³udniowokoreañski korpus pancerny posiada obecnie wozy przede wszystkim wozy rodzimej konstrukcji: K1/K1A1, ale te¿ bardzo nowoczesne K2 Black Panther. Ci±gle jednak w linii pozostaj± czo³gi M48 ró¿nych wersji oraz proradzieckie T-80U i T-80UK. Szacuje siê, ¿e ROK Army posiada na stanie od 2400 do 2500 czo³gów. Warto dodaæ, ¿e w ROK Army k³adzie siê wielki nacisk na szkolenie czo³gistów, które nierzadko jest bardzo rygorystyczne i surowe.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Korean Tank Crew Figure Set
Zum Katalog hinzugefügt: 16.12.2006
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A021
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.40 oder 4600 Pkte.

ähnliche Produkte
-25%

Maßstab: 1:35
Hersteller: DEF Model
Produktcode: DEF-DF35016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.74 €22.29
oder 21500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Valkyrie Miniatures
Produktcode: VLK-35023
Verfügbarkeit: verfügbar!

€33.13 oder 24000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: DEF Model
Produktcode: DEF-DF35013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.58 oder 12000 Pkte.