Zebrano SEA032 IS #2 (Obyekt 234) Heavy Tank

IS #2 (Obyekt 234) Heavy Tank - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRSEA032
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 3.8.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€41.17 oder 29000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerZebrano
ProduktcodeZBRSEA032
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:31.3.2021
Tags:IS-2

IS-2 to sowiecki czo³g ciê¿ki z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy tego pojazdu powsta³y w 1943 r., a wóz wszed³ do s³u¿by w tym samym roku. W toku produkcji powsta³o ok. 3400-3600 wozów tego typu. Masa bojowa czo³gu dochodzi³a do 46 ton. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik wysokoprê¿ny W-2-IS o mocy do 520 KM. Uzbrojenie podstawowe sk³ada³o siê z armaty D-25T kal. 122 mm oraz 3-4 karabinów maszynowych: 1 karabinu DSzK kal. 12,7 mm oraz 2-3 karabinów DT kal. 7,62 mm.

Wóz IS-2 zosta³ opracowany jako rozwiniêcie czo³gu IS-1, a podstawowa ró¿nica pomiêdzy obydwoma wie¿ami tkwi³a w zastosowaniu w IS-2 znacznie potê¿niejszego uzbrojenia, czyli armaty kal. 122 mm. Pozwala³a ona IS-2 na nawi±zanie w miarê równorzêdnej walki z niemieckimi wozami PzKpfw. V oraz VI, jak równie¿ na skutecznie wspieranie natarcia w³asnej piechoty. Jeszcze w toku II wojny ¶wiatowej powsta³a modernizacja wersji podstawowej IS-2, nosz±ca oznaczanie IS-2M, która cechowa³a siê zastosowaniem m.in.: pó³automatycznego zamka klinowego, poprawiaj±cego szybkostrzelno¶æ, jak równie¿ zmian± przednich p³yt pancerza na kad³ubie. Czo³gi IS-2 okaza³y siê w okresie 1943-1945 bardzo u¿ytecznymi czo³gami ciê¿kimi,  o wysokiej warto¶ci bojowej. Warto dodaæ, ¿e formowano je niemal wy³±cznie w samodzielne pu³ki czo³gów ciê¿kich Gwardii.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: IS #2 (Obyekt 234) Heavy Tank
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Dienstag, 3.8.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 9.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 31.3.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: RB-Model
Produktcode: RBM72B09
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.80 oder 1300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMBE72007
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€7.63 oder 5400 Pkte.

Hersteller: Eureka XXL
Produktcode: EU-ER-7213
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.83 oder 1300 Pkte.

Hersteller: Eureka XXL
Produktcode: EU-ER-3542
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.07 oder 2200 Pkte.

Hersteller: Eureka XXL
Produktcode: EU-ER-3510
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.07 oder 2200 Pkte.

Hersteller: Eureka XXL
Produktcode: EU-ER-3541
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.07 oder 2200 Pkte.

Hersteller: KARAYA
Produktcode: KAR-TCR3507
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.26 oder 3000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Colibri Decals
Produktcode: COL-72010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.81 oder 5500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Colibri Decals
Produktcode: COL-72106
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.01 oder 5700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Colibri Decals
Produktcode: COL-72007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.81 oder 5500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Colibri Decals
Produktcode: COL-72042
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.36 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-P72-009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.92 oder 9100 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve5011
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.26 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: PST
Produktcode: PST72003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.97 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita7502
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.57 oder 8900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: PST
Produktcode: PST72002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.97 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: PanzerArt
Produktcode: PNZRE35-231
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.01 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve3524
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.53 oder 14500 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve6201
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.04 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:56
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita15764
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.59 oder 11700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru05590
Verfügbarkeit: verfügbar!

€45.64 oder 32200 Pkte.

Maßstab: 1:76
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm762272
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.33 oder 10100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru05589
Verfügbarkeit: verfügbar!

€46.13 oder 32500 Pkte.

Maßstab: 1:56
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita56506
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.70 oder 15300 Pkte.