Arma Hobby

Arma Hobby 70044 Hurricane Mk II B Trop Model Kit

Hurricane Mk II B Trop Model Kit - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70044
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 27.9.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€15.27 oder 10800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerArma Hobby
ProduktcodeAMH70044
Gewicht:0.13 kg
Ean:5902734373304
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:1.6.2021
Tags:Hawker-Hurricane
Hawker Hurricane to brytyjski jednoosobowy, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej z elementami p³óciennymi z okresu II wojny œwiatowej. Dzia³aj¹c na wszystkich frontach podczas II wojny œwiatowej Hawker Hurricane zapracowa³ sobie na miano jednego z najlepszych i najbardziej wszêdobylskich samolotów owego czasu, zarówno w roli myœliwca jak i samolotu szturmowego. Niew¹tpliwie jednak najznamienitsz¹ kart¹ w historii tej maszyny by³o walne przyczynienie siê do odniesienia przez Brytyjczyków zwyciêstwa w Bitwie o Angliê w 1940 roku. Samolot skonstruowany przez Sydney'a Camm'a na zamówienie Ministerstwa Obrony ju¿ w za³o¿eniu mia³ siê staæ g³ówn¹ si³¹ brytyjskiej floty powietrznej. Po raz pierwszy prototyp samolotu napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin Mk.II, wzniós³ siê w powietrze 6 listopada 1935 roku, pilotowany przez Georga Bulmana. Testy wypad³y znakomicie i szybko zdecydowano siê zamówiæ 600 maszyn, z których pierwsze wesz³y do s³u¿by w 111 dywizjonie RAF w grudniu 1937 roku. W momencie wypowiedzenia przez Wielk¹ Brytaniê wojny hitlerowskim Niemcom 3 wrzeœnia 1939 roku na wyposa¿eniu RAF znajdowa³o siê ju¿ 19 gotowych do walki dywizjonów Hurricane-ów, które swoj¹ karierê wojenn¹ rozpoczê³y od dzia³añ we Francji i Norwegii. W toku wojny powsta³o kilka wersji tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³a wersja Mk.I z silnikiem Merlin III. Od 1940 roku do jednostek zaczê³y trafiaæ wersje Mk.II z nowym silnikiem Merlin XX o mocy 1280KM. To ta wersja, jako pierwsza odmiana Hurricane’a, pe³ni³a przede wszystkim zadania szturmowe i wsparcia pola walki. Najlepsz¹ jej odmian¹ by³ Hurricane Mk.IID wykorzystywany min. w kampanii w Afryce Pó³nocnej w 1942 roku. Trzecia wersja to Hurricane Mk.IV z nowym silnikiem Merlin 24/27 o mocy 1620KM. Pe³ni³ s³u¿bê jako maszyna szturmowa uzbrojona w bomby, pociski niekierowane oraz dzia³ka Vickers S do 1944 roku. Produkowana by³a równie¿ odmiana morska (Sea Hurricane), która s³u¿y³a na lotniskowcach oraz na specjalnie przystosowanych statkach handlowych (Sea Hurricane Mk.IA). Dane techniczne (wersja Mk.IIC): d³ugoœæ: 9,84m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,19m, wysokoœæ: 4m, prêdkoœæ maksymalna: 547km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14,1m/s, zasiêg maksymalny: 965km, pu³ap maksymalny 10970m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka Hispano Mk.II kal.20mm, podwieszane-do 460kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Hurricane Mk II B Trop Model Kit
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 27.9.2021

mehr als 1 St.
Dienstag, 28.9.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 30.9.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 30.9.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 4.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 1.6.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72193
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.89 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72221
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.72 oder 4700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7210
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.95 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7071
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.95 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVU72015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.33 oder 8000 Pkte.

-12%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch72023
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.71 €4.14
oder 3300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: SBS Model
Produktcode: SBS-72013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.97 oder 2100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CM7465
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.85 oder 8400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Armory Models Group
Produktcode: ARY-AW72416
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.09 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aber
Produktcode: abeA72010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.10 oder 3600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMAL7016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.01 oder 5700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Print Scale
Produktcode: PRI-72-242
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.30 oder 8000 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70043
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.27 oder 10800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70042
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.37 oder 15800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80215
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.95 oder 4200 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD208
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 €5.45
oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80216
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.47 oder 4600 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev64144
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.62 €14.36
oder 11000 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD208s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.32 €8.85
oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY32014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€53.08 oder 37400 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY32019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.81 oder 39400 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-1-2002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.95 oder 10600 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Orlik
Produktcode: orl013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.43 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: 1 Man Army
Produktcode: OMA32DET002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.29 oder 18500 Pkte.