Arma Hobby

NEW! Arma Hobby 70026 Hurricane Mk I trop Western Desert Limited Edition

Hurricane Mk I trop Western Desert Limited Edition - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70026
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 1.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€14.48 oder 10500 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerArma Hobby
ProduktcodeAMH70026
Gewicht:0.12 kg
Ean:5902734373335
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:17.9.2021
Tags:Hawker-Hurricane
Hawker Hurricane to brytyjski jednoosobowy, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej z elementami p³óciennymi z okresu II wojny œwiatowej. Dzia³aj¹c na wszystkich frontach podczas II wojny œwiatowej Hawker Hurricane zapracowa³ sobie na miano jednego z najlepszych i najbardziej wszêdobylskich samolotów owego czasu, zarówno w roli myœliwca jak i samolotu szturmowego. Niew¹tpliwie jednak najznamienitsz¹ kart¹ w historii tej maszyny by³o walne przyczynienie siê do odniesienia przez Brytyjczyków zwyciêstwa w Bitwie o Angliê w 1940 roku. Samolot skonstruowany przez Sydney'a Camm'a na zamówienie Ministerstwa Obrony ju¿ w za³o¿eniu mia³ siê staæ g³ówn¹ si³¹ brytyjskiej floty powietrznej. Po raz pierwszy prototyp samolotu napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin Mk.II, wzniós³ siê w powietrze 6 listopada 1935 roku, pilotowany przez Georga Bulmana. Testy wypad³y znakomicie i szybko zdecydowano siê zamówiæ 600 maszyn, z których pierwsze wesz³y do s³u¿by w 111 dywizjonie RAF w grudniu 1937 roku. W momencie wypowiedzenia przez Wielk¹ Brytaniê wojny hitlerowskim Niemcom 3 wrzeœnia 1939 roku na wyposa¿eniu RAF znajdowa³o siê ju¿ 19 gotowych do walki dywizjonów Hurricane-ów, które swoj¹ karierê wojenn¹ rozpoczê³y od dzia³añ we Francji i Norwegii. W toku wojny powsta³o kilka wersji tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³a wersja Mk.I z silnikiem Merlin III. Od 1940 roku do jednostek zaczê³y trafiaæ wersje Mk.II z nowym silnikiem Merlin XX o mocy 1280KM. To ta wersja, jako pierwsza odmiana Hurricane’a, pe³ni³a przede wszystkim zadania szturmowe i wsparcia pola walki. Najlepsz¹ jej odmian¹ by³ Hurricane Mk.IID wykorzystywany min. w kampanii w Afryce Pó³nocnej w 1942 roku. Trzecia wersja to Hurricane Mk.IV z nowym silnikiem Merlin 24/27 o mocy 1620KM. Pe³ni³ s³u¿bê jako maszyna szturmowa uzbrojona w bomby, pociski niekierowane oraz dzia³ka Vickers S do 1944 roku. Produkowana by³a równie¿ odmiana morska (Sea Hurricane), która s³u¿y³a na lotniskowcach oraz na specjalnie przystosowanych statkach handlowych (Sea Hurricane Mk.IA). Dane techniczne (wersja Mk.IIC): d³ugoœæ: 9,84m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,19m, wysokoœæ: 4m, prêdkoœæ maksymalna: 547km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14,1m/s, zasiêg maksymalny: 965km, pu³ap maksymalny 10970m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka Hispano Mk.II kal.20mm, podwieszane-do 460kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Hurricane Mk I trop Western Desert Limited Edition
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 2 St.
Mittwoch, 1.12.2021

mehr als 2 St.
Donnerstag, 2.12.2021

GLS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Mittwoch, 8.12.2021

UPS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

DHL

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 17.9.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72603
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.96 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73654
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.46 oder 9700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduSS654
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€9.33 oder 6800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu72685
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.33 oder 6800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CM7465
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.55 oder 8400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72599
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.12 oder 3700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CM7451
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.62 oder 7000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduD72036
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.96 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MH Models
Produktcode: MHM-X72037
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€3.18 oder 2300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Profimodeller
Produktcode: PFM-72002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.28 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVV72011
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.88 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7071
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.11 oder 6600 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70024
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.45 oder 10500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70023
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.45 oder 10500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70022
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.99 oder 8700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70025
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.35 oder 11100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.74 oder 12800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu2138
Verfügbarkeit: verfügbar!

€28.53 oder 20600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx01010A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.75 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD180s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.09 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby 2000
Produktcode: HBD72001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.42 oder 11200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby 2000
Produktcode: HBD72030
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.42 oder 11200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD180
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.09 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev05691
Verfügbarkeit: verfügbar!

€45.22 oder 32700 Pkte.