FLY

FLY 32014 Hawker Sea Hurricane Mk.IIc

Hawker Sea Hurricane Mk.IIc - Image 1
Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY32014
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Freitag, 22.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€53.08 -5% €50.35 oder 37400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerFLY
ProduktcodeFLY32014
Gewicht:0.45 kg
Maßstab1:32
Zum Katalog hinzugefügt:22.4.2016
Tags:Hawker-Hurricane
Hawker Hurricane to brytyjski jednoosobowy, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej z elementami p³óciennymi z okresu II wojny œwiatowej. Dzia³aj¹c na wszystkich frontach podczas II wojny œwiatowej Hawker Hurricane zapracowa³ sobie na miano jednego z najlepszych i najbardziej wszêdobylskich samolotów owego czasu, zarówno w roli myœliwca jak i samolotu szturmowego. Niew¹tpliwie jednak najznamienitsz¹ kart¹ w historii tej maszyny by³o walne przyczynienie siê do odniesienia przez Brytyjczyków zwyciêstwa w Bitwie o Angliê w 1940 roku. Samolot skonstruowany przez Sydney'a Camm'a na zamówienie Ministerstwa Obrony ju¿ w za³o¿eniu mia³ siê staæ g³ówn¹ si³¹ brytyjskiej floty powietrznej. Po raz pierwszy prototyp samolotu napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin Mk.II, wzniós³ siê w powietrze 6 listopada 1935 roku, pilotowany przez Georga Bulmana. Testy wypad³y znakomicie i szybko zdecydowano siê zamówiæ 600 maszyn, z których pierwsze wesz³y do s³u¿by w 111 dywizjonie RAF w grudniu 1937 roku. W momencie wypowiedzenia przez Wielk¹ Brytaniê wojny hitlerowskim Niemcom 3 wrzeœnia 1939 roku na wyposa¿eniu RAF znajdowa³o siê ju¿ 19 gotowych do walki dywizjonów Hurricane-ów, które swoj¹ karierê wojenn¹ rozpoczê³y od dzia³añ we Francji i Norwegii. W toku wojny powsta³o kilka wersji tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³a wersja Mk.I z silnikiem Merlin III. Od 1940 roku do jednostek zaczê³y trafiaæ wersje Mk.II z nowym silnikiem Merlin XX o mocy 1280KM. To ta wersja, jako pierwsza odmiana Hurricane’a, pe³ni³a przede wszystkim zadania szturmowe i wsparcia pola walki. Najlepsz¹ jej odmian¹ by³ Hurricane Mk.IID wykorzystywany min. w kampanii w Afryce Pó³nocnej w 1942 roku. Trzecia wersja to Hurricane Mk.IV z nowym silnikiem Merlin 24/27 o mocy 1620KM. Pe³ni³ s³u¿bê jako maszyna szturmowa uzbrojona w bomby, pociski niekierowane oraz dzia³ka Vickers S do 1944 roku. Produkowana by³a równie¿ odmiana morska (Sea Hurricane), która s³u¿y³a na lotniskowcach oraz na specjalnie przystosowanych statkach handlowych (Sea Hurricane Mk.IA). Dane techniczne (wersja Mk.IIC): d³ugoœæ: 9,84m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,19m, wysokoœæ: 4m, prêdkoœæ maksymalna: 547km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14,1m/s, zasiêg maksymalny: 965km, pu³ap maksymalny 10970m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka Hispano Mk.II kal.20mm, podwieszane-do 460kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Hawker Sea Hurricane Mk.IIc
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Freitag, 22.10.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 27.10.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 27.10.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 22.4.2016
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör
-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLYARTM32003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.86 €7.46
oder 5500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLYARTM32001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.86 €7.46
oder 5500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLYARTM32002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.86 €7.46
oder 5500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLYARTM32005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.86 €7.46
oder 5500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLYARTM32004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.86 €7.46
oder 5500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLYARTM32007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.86 €7.46
oder 5500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLYARTM32006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.86 €7.46
oder 5500 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-K32354
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.52 oder 6700 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-A3212
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€8.10 oder 5700 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-A3206
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€8.10 oder 5700 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch32045
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.42 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-AM-32-075
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.90 oder 10500 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY32016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.81 €52.83
oder 39400 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY32019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.81 €52.83
oder 39400 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY32015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.05 €54.07
oder 40200 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:32
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY32017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.81 €52.83
oder 39400 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: 1 Man Army
Produktcode: OMA32DET002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.29 oder 18500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu2138
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.21 oder 20300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx55111
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.37 oder 8700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx01010A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.17 oder 6500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx05127A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€28.77 oder 20300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD180s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.32 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve7322
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.43 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70044
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.27 oder 10800 Pkte.