Model Collect

Model Collect MA72002 Germany WWII E-50 Medium Tank with 88 Gun

Germany WWII E-50 Medium Tank with 88 Gun - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Model Collect
Produktcode: MDC-MA72002
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 7.5.2021
€22.10 oder 15600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerModel Collect
ProduktcodeMDC-MA72002
Gewicht:0.31 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:23.8.2017
Tags:E-50-Standardpanzer

E-50 Standardpanzer by³ eksperymentalnym, niemieckim czo³giem podstawowym z okresu II wojny ¶wiatowej, który nigdy nie wszed³ do produkcji seryjnej. Jego uzbrojenie mia³a najpewniej stanowiæ armata KwK 43 L/71  kal. 88 mm oraz 1 lub 2 karabiny maszynowe  MG34 albo MG42 kal. 7,92 mm.  

Prace projektowe nad czo³giem E-50 zosta³y zainicjowane w ramach programu Entwicklungsserie, czyli programu rozwoju niemieckiej broni pancernej który mia³ doprowadziæ do powstania standaryzowanego projektu serii sze¶ciu wozów bojowych o ró¿nej masie, ale wykorzystuj±cych jak najwiêcej wspólnych podzespo³ów. Prace analityczne i koncepcyjne w ramach tego programu zainicjowano w po³owie 1943 roku. Czo³g E-50 w tym projekcie mia³ byæ podstawowym czo³giem armii niemieckiej, pe³ni±c uniwersaln± rolê na polu walki, tzn. maj±c mobilno¶æ czo³gu ¶redniego, ale si³ê ognia czo³gu ciê¿kiego. Kad³ub i podwozie E-50 mia³o w ogromnym stopniu bazowaæ na tym stosowanym w Pz.Kpfw. VI Tiger II, natomiast wie¿a mia³a pochodziæ od innego eksperymentalnego czo³gu – Panther Ausf. F – tzw. Schmallturm. Docelowo E-50 mia³ zast±piæ w linii czo³gi Pz.Kpfw V Panther oraz  Pz.Kpfw VI Tiger.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Germany WWII E-50 Medium Tank with 88 Gun
Zum Katalog hinzugefügt: 23.8.2017
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aber
Produktcode: abe72L-72
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.38 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aber
Produktcode: abe72L-71
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.61 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: OKB Grigorov
Produktcode: OKB-S72292
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.71 oder 9700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: OKB Grigorov
Produktcode: OKB-S72293
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.71 oder 9700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF72141
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.77 oder 6900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Profimodeller
Produktcode: PFM-JKT72019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 oder 4100 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeTCS12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.18 oder 3000 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abePP05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.57 oder 4600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.45 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB72021
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.56 oder 2500 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-24
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.45 oder 3800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Model Collect
Produktcode: MDC-UA72053
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.44 oder 11600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Model Collect
Produktcode: MDC-UA72099
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.44 oder 11600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Model Collect
Produktcode: MDC-UA72031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.44 oder 11600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru07124
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.47 oder 8800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru07123
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.63 oder 10300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Model Collect
Produktcode: MDC-UA35015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€27.78 oder 19600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Model Collect
Produktcode: MDC-UA35005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.25 oder 22000 Pkte.