Mikromir

Mikromir 35-006 German mini-submarine HAI

German mini-submarine HAI - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Mikromir
Produktcode: MIK35-006
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 19.3.2021
€24.41 oder 15900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerMikromir
ProduktcodeMIK35-006
Gewicht:0.10 kg
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:29.5.2014
Tags:Submarine-HAI

Hai (pol. rekin) by³ prototypowym, niemieckim, miniaturowym okrêtem podwodnym z okresu II wojny ¶wiatowej. Okrêt mia³ d³ugo¶æ 11 m, przy ¶rednicy kad³uba jedynie 533 milimetrów. Okrêt by³ uzbrojony w pojedyncz± torped±. Prawdopodobnie powsta³ tylko jeden egzemplarz tego okrêtu. Hai zosta³ opracowany, jako zmodernizowana i ulepszona wersja miniaturowego okrêtu podwodnego Marder, który po raz pierwszy zosta³ u¿yty bojowo w sierpniu 1944 roku. W stosunku do swego poprzednika Hai zosta³ wyd³u¿ony o ok. 3 metry, dziêki czemu mo¿na w nim by³o zamontowaæ mocniejsze akumulatory, które pozwala³y mu osi±gn±æ prêdko¶æ podwodn± rzêdu 20 wêz³ów, a zatem znacznie wiêcej ni¿ osi±ga³ Marder. Jednostka mog³a te¿ pozostawaæ pod wod± przez ok. 2 godziny. Jednak w toku prób Hai okaza³ siê konstrukcj± wysoce nieudan± i nigdy nie wszed³ do produkcji. Zbli¿aj±cy siê koniec wojny zahamowa³ te¿ ewentualne prace rozwojowe nad t± broni±.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: German mini-submarine HAI
Zum Katalog hinzugefügt: 29.5.2014
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Plastruct
Produktcode: PLS90661
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.87 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-09
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-08
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-06
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.26 oder 9300 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.26 oder 9300 Pkte.

Hersteller: RB-Model
Produktcode: RBM006_25
Verfügbarkeit: verfügbar!

€0.42 oder 300 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeTCS12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.53 oder 3000 Pkte.