Academy

Academy 12534 F/A-18C USN VFA-82 Marauders

F/A-18C USN VFA-82 Marauders - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12534
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 18.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€23.34 oder 16500 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca12534
Gewicht:0.32 kg
Ean:8809258925163
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:21.7.2016
Tags:McDonnell-Douglas-F-A-18-Hornet

McDonnell-Douglas/Northrop F/A-18 Hornet to pok³adowy samolot myœliwski oraz szturmowy zdolny do dzia³ania w ka¿dych warunkach atmosferycznych. Korzenie F/A-18 siêgaj¹ 1974 roku i prototypu F-17, którym w³aœnie w tym roku zainteresowano dowództwo US Navy. Kontrakt na budowê seryjn¹ samolotu zawarto w 1976 roku. W celu przyspieszenia prac koncern Northrop wszed³ we wspó³pracê z koncernem McDonnell-Douglas. W wyniku czego ju¿ 18 listopada 1978 roku mia³ miejsce oblot prototypu, a rok póŸniej udane l¹dowania na pok³adzie lotniskowca. Od 1982 roku samolot jest dostarczany do jednostek liniowych, z silnikami General Electric F404-GE-402 jako jednostk¹ napêdow¹. Samolot jest produkowany w kilku wersjach. Pierwszymi by³ F-18A (myœliwska) oraz F-18B (treningowa). Szybko pojawi³y siê zamówienia zagraniczne z Hiszpanii, Kanady oraz Australii. W 1987 roku powsta³a wersja F-18C, przystosowana do u¿ycia pocisków AMRAAM. Rok póŸniej wszed³ do s³u¿by F/A-18D-dwumiesjcowa wersja F-18, przystowany do dzia³ania w ka¿dych warunkach pogodowych, mog¹cy pe³niæ rolê samolotu szturmowego. Na jego bazie powsta³a wersja rozpoznawcza R/F-18D. Najnowsze wersje (tzw. Super Hornet)-F/A-18E oraz F/A-18F to bardzo zmodyfikowane wersje F/A-18D. Cechuj¹ siê zwiêkszon¹ d³ugoœci¹ kad³uba, rozpiêtoœci¹ skrzyde³ oraz ich powierzchni¹. Posiadaj¹ te¿ nowe silniki General Electric F414 oraz zdecydowanie rozbudowan¹ i unowoczeœnion¹ awionikê. Po raz pierwszy zosta³y zaprezentowane w 1995 roku. Na bazie F-18 powsta³ tak¿e samolot walki elektronicznej EA-18G Growler. Wszystkie wersje F/A-18 spotka³y siê z przychylnoœci¹ pilotów, cechuj¹ siê nisk¹ awaryjnoœci¹, prostot¹ obs³ugi oraz bardzo dobrymi parametrami lotu. Hornety bra³y udzia³ w operacji przeciwko Libii w 1986 roku oraz w operacji Pustynna Burza w 1991 roku. Dane techniczne (wersja F/A-18 C): Prêdkoœæ maksymalna: 1915 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap praktyczny 15240 m, zasiêg maksymalny: 3340km, promieñ dzia³ania: 280-740 km, uzbrojenie: sta³e- pojedyncze dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 7700kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: F/A-18C USN VFA-82 Marauders
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 18.10.2021

mehr als 1 St.
Mittwoch, 20.10.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 26.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 21.7.2016
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7215
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.31 oder 10100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7214
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.31 oder 10100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72126
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.89 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7148
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.95 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LA7205
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.81 oder 5500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVS72016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.97 oder 2100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: KV Models
Produktcode: KVM-72619
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.94 oder 2100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-U72-0030
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.41 oder 9500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-72-0125
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aerobonus
Produktcode: AEB720015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.07 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasX72-03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.79 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasX72-12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.82 oder 6200 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12564
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.81 oder 16100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12520
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.81 oder 16100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita71016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.27 oder 11500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Monogram
Produktcode: MON1185
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.81 oder 16800 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam60702
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.52 €14.73
oder 10400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasD08
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.16 oder 9300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita1385
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.75 oder 10400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx00504
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.04 oder 16300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita1429
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.92 oder 11200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita1394
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.50 oder 10900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev64965
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.51 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev04965
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.51 oder 14500 Pkte.