Academy

Academy 18185A Da Vinci - G.E.T. Clock

Da Vinci - G.E.T. Clock - Image 1
Maßstab: n/a
Hersteller: Academy
Produktcode: aca18185A
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 15.10.2021
€17.71 oder 12500 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca18185A
Gewicht:0.38 kg
Ean:8809258923220
Maßstabn/a
Zum Katalog hinzugefügt:13.10.2021
Tags:Leonard-Da-Vinci-Clock

Inspired by the principles of Leonardo Da Vinci, the G.E.T. Clock has incorporated the mechanism of the real time pieces. An escapement is a device in a clock or watch that controls the motion of the gear train and transmits the energy from the movement to the pendulum or balance wheel. A tourbillion is a portion in a mechanical watch and is used to increase the accuracy by minimizing errors due to the effects of gravity.

G. - Gear system rotation
E. - Escapement mechanism
T. - Tourbillion movement

Leonardo Da Vinci (urodzi³ siê w 1452 r., zmar³ w 1519 roku) by³ bez w±tpienia jednym z najgenialniejszych ludzi doby Renesansu i do¶æ powszechnie jest postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych ludzi w historii. By³ nie tylko wybitnie utalentowanym malarzem, autorem takich arcydzie³ jak „Dama z Gronostajem” czy „Ostatnia wieczerza”, ale te¿ nad wyraz p³odnym wynalazc± i innowatorem. Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, ¿e Leonardo Da Vinci interesowa³ siê wszelkiego typu mechanizmami, a w¶ród nich tak¿e ówczesnymi zegarami odmierzaj±cymi up³yw czasu. Stworzy³ te¿ w³asne projekty zegarów mechanicznych, w¶ród których dominowa³y tzw. zegary wahad³owe. W¶ród nich mo¿na te¿ wskazaæ czasomierz o dwóch mechanizmach, z których jeden by³ dedykowany odmierzaniu godzin, a drugi – odmierzaniu minut. Oba by³y ze sob± po³±czone systemem kó³ zêbatych oraz lin. Warto dodaæ, ¿e szkic owych zegarów wahad³owych znajduj± siê w tzw. Kodeksie Atlantyckim, czyli zbiorze notatek Leonarda da Vinci z lat 1489-1492.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Da Vinci - G.E.T. Clock
Zum Katalog hinzugefügt: 13.10.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: n/a
Hersteller: Academy
Produktcode: aca18185
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.71 oder 12500 Pkte.

Hersteller: Academy
Produktcode: aca18157
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.71 oder 12500 Pkte.