U-Star

U-Star 90029 Clip Kit 13 in 1

Clip Kit 13 in 1 - Image 1
Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90029
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 1.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€13.68 oder 9900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerU-Star
ProduktcodeUST90029
Gewicht:0.15 kg
Zum Katalog hinzugefügt:11.8.2017
Tags:Extra-hands Painting-station Clip

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka), 6 jednostronnych zacisków (klamerek, klipsów) modelarskich w dwóch wielko¶ciach oraz 6 patyczków do malowania, tak¿e w dwóch wielko¶ciach. Prezentowany zestaw jest dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wchodz±ca w jego sk³ad podk³adka jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z fabrycznie nawierconymi otworami o ¶rednicy dopasowanej do zacisków z zestawu. Liczy sobie ok. 150 mm szeroko¶ci, 100 mm d³ugo¶ci, przy grubo¶ci rzêdu ok. 20 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ oraz masê zachowuje siê bardzo stabilnie, przy malowaniu zw³aszcza ma³ych i ¶rednich elementów. Natomiast wszystkie zaciski oraz patyczki zosta³y wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze jasnozielonym i licz± sobie od ok. 65 mm do ok. 75 mm wysoko¶ci. Pomimo zastosowanego materia³u cechuj± siê niez³± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Co wiêcej, patyczki posiadaj± dwie ró¿ne koñcówki: w kszta³cie walca o stopniowanej ¶rednicy oraz kuli. Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wykorzystane materia³y, elementy omawianego zestawu stosunkowo ³atwo utrzymaæ w czysto¶ci. Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych zadañ zwi±zanych z malowaniem – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z niewielkimi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek albo ich elementami na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego, jak równie¿ do pracy z elementami fototrawionymi.  Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 20 in 1, Model Clamps albo Stojak do malowania

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Clip Kit 13 in 1
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 1.12.2021

mehr als 1 St.
Donnerstag, 2.12.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Mittwoch, 8.12.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 8.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 11.8.2017
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9127
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.33 oder 11100 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90030
Verfügbarkeit: zurzeit nich verfügbar

€10.32 oder 7500 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.30 oder 3100 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR546
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.73 oder 7800 Pkte.

Hersteller: Adler
Produktcode: ADL-AD-7600
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.79 oder 7100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74522
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.12 €22.90
oder 16600 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€49.09 oder 35500 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€40.86 oder 29600 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9127
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.33 oder 11100 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.84 oder 19400 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR664
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.13 oder 6600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR548
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.06 oder 6600 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-AC1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.66 oder 11300 Pkte.