Model Maker Decals

Model Maker Decals D144111 C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling

C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling - Image 1
Maßstab: 1:144
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D144111
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Donnerstag, 29.7.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€7.34 oder 5200 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerModel Maker Decals
ProduktcodeMMD-D144111
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:144
Zum Katalog hinzugefügt:30.11.2018
Tags:Poland-Insignia Lockheed-C-130-Hercules

Polskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ bia³o-czerwon± szachownicê jako swój znak rozpoznawczy ju¿ od koñca 1918 roku. W pierwszych dniach odzyskiwania niepodleg³o¶ci jako znaki rozpoznawcze stosowano np. tarczê herbow± w barwach bia³o-czerwonych czy te¿ skierowany ku do³owi (z czerwonym polem po prawej) sztandar polski. Warto dodaæ, ¿e bia³o-czerwona szachownica by³a pocz±tkowo osobistym god³em pilota Stefana Steca, które to god³o na jego samolocie zauwa¿y³ pp³k. Hipolit £ossowski i rekomendowa³ Sztabowi Generalnemu jako znak przynale¿no¶ci pañstwowej. Od 1 grudnia 1918 r. owa szachowania sta³a siê oficjalnym znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa. W latach 1918-1921 stosowano stosunkowo prost± szachownicê o dwóch polach bia³ych i dwóch czerwonych bez obwoluty. W 1921 r. do pól bia³ych dodano czerwone obwoluty, a do czerwonych pól – obwoluty bia³e. Co ciekawe ten znak rozpoznawczy przetrwa³ a¿ do 1993 roku, kiedy to zmieniono jedynie kolejno¶æ pól w szachownicy zachowuj±c ogólny uk³ad znaku. Warto dodaæ, ¿e po klêsce kampanii wrze¶niowej polscy lotnicy nadal stosowali bia³o-czerwon± szachownicê dla podkre¶lenia przynale¿no¶ci pañstwowej swych samolotów. W przypadku maszyn wykorzystywanych we Francji w latach 1939-1940 szachownice malowano w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba samolotu, natomiast w Wielkiej Brytanii (1940-1945) szachownica by³a znacznie mniejsza i malowana w nosie maszyny.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Donnerstag, 29.7.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 3.8.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.11.2018
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:144
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D144023
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.37 oder 1700 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D144082
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.45 oder 1700 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D144005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.98 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Vinci
Produktcode: VIN144013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.23 oder 3000 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Vinci
Produktcode: VIN144004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.58 oder 3200 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Vinci
Produktcode: VIN144014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.93 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Toro Model
Produktcode: TOR35D47
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.54 oder 6700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D72102
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.34 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Print Scale
Produktcode: PRI-48-079
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.21 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D48106
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.14 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D48100
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.22 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D32087
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.11 oder 12100 Pkte.