Tamiya

Tamiya 78011 British Battleship Prince of Wales

British Battleship Prince of Wales - Image 1
Maßstab: 1:350
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam78011
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 1.3.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€93.08 -5% €88.28 oder 57700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerTamiya
Produktcodetam78011
Gewicht:1.17 kg
Ean:4950344780112
Maßstab1:350
Zum Katalog hinzugefügt:30.6.2005
Tags:HMS-Prince-of-Wales

HMS Prince of Wales by³ brytyjskim pancernikiem pod którego stêpkê po³o¿ono w 1937 r., wodowano w maju 1939 r., a wcielono do s³u¿by w brytyjskiej marynarce wojennej (ang. Royal Navy) w marcu 1941 roku. Ca³kowita d³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 227 m, szeroko¶æ 31,5 m, a wyporno¶æ pe³na – 42.100 ton. Prêdko¶æ maksymalna pancernika Prince of Wales oscylowa³a wokó³ 28 wêz³ów. G³ówne uzbrojenie w chwili wodowania stanowi³o 10 dzia³ kal. 356 mm w dwóch wie¿ach po cztery dzia³a oraz jednej wie¿y podwójnej. Uzbrojenie dodatkowe to 16 dzia³ kal. 133 mm, 49 dzia³ek przeciwlotniczych kal. 40 mm oraz 7 dzia³ek kal. 20 mm.

HMS Prince of Wales by³ drugim z piêciu pancerników typu King George V. Pancerniki tego typu by³y pierwszymi, po 1918 roku, w których brytyjscy konstruktorzy nie musieli ju¿ zwracaæ uwagi na trakty rozbrojeniowe, a zw³aszcza trakt londyñski z 1930 roku. By³y te¿ budowane do planowanych staræ z pancernikami w³oskimi n Morzu ¦ródziemnym, niemieckimi na Morzu Pó³noncym i – zw³aszcza – japoñskimi na Dalekim Wschodzie. W efekcie powsta³y okrêty o silnym uzbrojeniu artyleryjskim, zw³aszcza artylerii ¶redniej, a przede wszystkim potê¿nym opancerzeniu. Pancernik HMS Prince of Wales zosta³ zbudowany w stoczni Cammell-Laird w Birkenhead. Niemal natychmiast po wcieleniu do s³u¿by zosta³ skierowany do walki z niemieckim pancernikiem Bismarck w maju 1941 roku – w toku bitwy z tym okrêtem w Cie¶nienie Duñskiej odniós³ powa¿ne uszkodzenia. Po remoncie powróci³ do sk³adu Home Fleet z baz± w Scapa Flow. W sierpniu 1941 roku odegra³ rolê w dyplomacji przewo¿±c premiera Winstona Churchilla do Ameryki Pó³nocnej, na spotkanie z prezydentem USA Franklinem D. Rooseveltem. To na pok³adzie HMS Prince of Wales zosta³a podpisana Karta Atlantycka w dniu 14 sierpnia 1941 roku. Po powrocie do Wielkiej Brytanii, zosta³ na krótko skierowany na Morze ¦ródziemne, a pó¼niej na Daleki Wschód wraz z kr±¿ownikiem liniowym HMS Repulse. W dniu 10 grudnia 1941 roku oba okrêty zosta³y zatopione przez japoñskie lotnictwo na Morzu Po³udniowochiñskim.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: British Battleship Prince of Wales
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 1.3.2021

mehr als 1 St.
Dienstag, 2.3.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.3.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.3.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 8.3.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.6.2005
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu53089
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.60 oder 12200 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu53079
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.07 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu53092
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.60 oder 12200 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: RB-Model
Produktcode: RBM350L02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.97 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has72129
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.19 oder 22900 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm112206
Verfügbarkeit: verfügbar!

€41.36 oder 26900 Pkte.

Hersteller: Plastruct
Produktcode: PLS90661
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.92 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu17501
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Maßstab: 1:700
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam31615
Verfügbarkeit: verfügbar!

€32.15 €30.46
oder 19900 Pkte.