Haliñski

Haliñski KA-SET-1-2008 Brewster B-239 Buffalo

Brewster B-239 Buffalo - Image 1
Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-SET-1-2008
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Donnerstag, 29.7.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€25.30 oder 17800 Pkte.

Enthält 8.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHaliñski
ProduktcodeHAL-KA-SET-1-2008
Gewicht:0.17 kg
Maßstab1:33
Zum Katalog hinzugefügt:8.11.2016
Tags:Brewster-F2A-Buffalo

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Brewster B-239 by³ fiñski samolot my¶liwski produkcji amerykañskiej w uk³adzie ¶redniop³ata z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1937 roku, a maszyna wesz³a do linii w fiñskich si³ach powietrznych w 1939 roku. Napêd zapewnia³ najczê¶ciej pojedynczy silnik Wright R-1820-40 Cyclone o mocy 1200 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech karabinów maszynowych Browning M2 kal. 12,7 mm.

Pierwotnie Brewster B-239 zosta³ zaprojektowany na potrzeby US Navy, jako Brewster F2A-1, w celu zast±pienia dwup³atowych maszyn Grumman F3F. Jednak stosunkowo szybko zosta³ odsprzedany przez US Navy lotnictwu fiñskiemu. Powód tej decyzji wynika³ z faktu, ¿e amerykañska marynarka wojenna liczy³a na szybkie otrzymanie nowszej wersji maszyny, jak równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e do linii mia³y niebawem wej¶æ my¶liwce Grumman F4F Wildcat. Dostarczone do Finlandii samoloty nosi³y oznaczenie B-239E i w sumie trafi³o do tego kraju 44 maszyn tego typu. Otrzyma³y te¿ ju¿ nowe wersje silników Wright Cyclone o mocy 1200 KM oraz opancerzenie kabiny pilota. Usuniêto z nich równie¿ wszelkiego typu oprzyrz±dowanie niezbêdne do s³u¿by na lotniskowcach. Samoloty tego typu nie zosta³y u¿yte w toku Wojny Zimowej (1939-1940), ale na szerok± skalê u¿yto ich w toku tzw. Wojny Kontynuacyjnej (1941-1944) w toku której doczeka³ siê opinii niezawodnego, zwrotnego i wytrzyma³ego my¶liwca, wykazuj±c w starciach z maszynami sowieckimi ¶wietne statystyki zestrzeleñ. Co ciekawe, pozostawa³y one na wyposa¿eniu fiñskich si³ powietrznych a¿ do 1948 roku!

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Brewster B-239 Buffalo
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Donnerstag, 29.7.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 3.8.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 8.11.2016
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-1-2008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.02 oder 11300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby 2000
Produktcode: HBD72011
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.65 oder 11000 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Mark I Models
Produktcode: MKM14456
Verfügbarkeit: verfügbar!

€27.03 oder 19100 Pkte.