Haliñski

Haliñski KA-SET-1-2-2019 Bf 110G-4/R8

Bf 110G-4/R8 - Image 1
Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-SET-1-2-2019
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Donnerstag, 29.7.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€49.85 oder 35200 Pkte.

Enthält 8.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHaliñski
ProduktcodeHAL-KA-SET-1-2-2019
Gewicht:0.33 kg
Maßstab1:33
Zum Katalog hinzugefügt:21.6.2019
Tags:Me-110

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Model samolotu Messerschmitt Bf 110G-4/R8, to zupe³nie nowe opracowanie, z oddzielnymi powierzchniami sterowymi, szczegó³owo odwzorowan± kabin± za³ogi i takimi¿ lukami podwozia. Na zeszyt sk³ada siê 8 arkuszy B4 z czê¶ciami kolorowymi, 4 arkusze B4 z elementami szkieletu i szablonami oraz 15 arkuszy z instrukcj± i opisem budowy.

Messerschmitt Bf-110 to niemiecki, dwusilnikowy, ciê¿ki myœliwiec o konstrukcji metalowej z usterzeniem podwójnym. Jako jednostki napêdowe stosowano silniki Junkers Jumo 210Ga, Daimler-Benz DB 601B-1, Daimler-Benz DB 601F, Daimler-Benz DB 605B-1 o mocy od 700KM do 1475KM. Pierwszy prototyp Bf-110 wzbi³ siê w powietrze w maju 1936 roku. Pierwsz¹ masow¹ produkowan¹ wersj¹ Bf-110 by³a wersja C, której produkcja ruszy³a w 1939 roku. Wersja C by³a traktowana jako ciê¿ki myœliwiec i spisa³a siê œrednio w kampanii wrzeœniowej, ale o wiele lepiej w kampanii francuskiej. Jednak za ciê¿ki i za wolny Bf-110 poniós³ spore straty w Bitwie o Angliê co sprawi³o, ¿e by³ systematycznie przesuwany do jednostek obrony Rzeszy jako nocny myœliwiec, co ostatecznie doprowadzi³o do powstania wersji G i H. By³y one wykorzystywane w³aœnie jako myœliwce nocne i przechwytuj¹ce przeciwko alianckim wyprawom bombowym. W po³¹czeniu z radarem pok³adowym (np. FuG 202 lub FuG220) Bf-110 stawa³ siê bardzo groŸnym przeciwnikiem dla brytyjskich bombowców. W toku produkcji powsta³o ok.5800 egzemplarzy tego samolotu. Dane techniczne (wersja Bf-110C): d³ugoœæ: 12,3m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 16,3m, wysokoœæ: 3,3m, prêdkoœæ maksymalna: 560km/h, prêdkoœæ wznoszenia: m/s, zasiêg maksymalny: 2410km, pu³ap maksymalny 10500m, uzbrojenie: sta³e- 5 karabinów maszynowych kal.7,92mm oraz 2 dzia³ka MG FF kal.20mm .
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Bf 110G-4/R8
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Donnerstag, 29.7.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 3.8.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 4.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 21.6.2019
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-Wheels-19
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.10 oder 5700 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu2132
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.99 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu11145
Verfügbarkeit: verfügbar!

€39.58 oder 26600 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-1-2-2019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.99 oder 22600 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-5-6-2004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.52 oder 13100 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: ¦wiat z kartonu
Produktcode: SZK055
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.38 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-SET-5-6-2004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.26 oder 20600 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM32056
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.44 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: LF Models
Produktcode: LFM-LF7226
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€45.39 oder 32000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: LF Models
Produktcode: LFM-LF7229
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€45.39 oder 32000 Pkte.