Tamiya

Tamiya 74016 Basic Tool Set - MK816

Basic Tool Set - MK816 - Image 1
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74016
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 23.5.2022
 • Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
 • Überprüfen Sie die Preisentwicklung
 • Versandkostenliste ansehen
€31.52 -8% €28.91 oder 21200 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerTamiya
Produktcodetam74016
Gewicht:0.12 kg
Ean:4950344963713
Zum Katalog hinzugefügt:23.9.2013
Tags:Tools-set Angled-Tweezers Craft-Knife

Zestaw narzêdzi modelarskich, z³o¿ony z 6 elementów w sk³ad którego wchodz±:

- ¶rubokrêt krzy¿akowy o czerwonym trzonku,

- ¶rubokrêt p³aski o trzonku niebieskim,

- c±¿ki modelarskie, które zosta³y wykonane ze stali wêglowej (ang. carbon steel). Cechuje siê ona stosunkowo wysok± zawarto¶ci± wêgla, a jednocze¶nie jest odporna na zu¿ycie oraz wytrzyma³a mechanicznie. Zosta³a równie¿ poddana procesowi oksydowania (tzw. czernienie), dziêki czemu jest znacz±co mniej podatna na korozjê od zwyk³ej stali czy ¿elaza. Ich ramiona zosta³y po³±czone za pomoc± nitu, a uchwyty powleczono czê¶ciowo os³onkami, wykonanymi z tworzywa syntetycznego o w³a¶ciwo¶ciach gumy w kolorze zielonym.

- no¿yk modelarski z wymiennym ostrzem segmentowym. Ostrza tego typu s± przydatne wszêdzie tam gdzie potrzebny jest ostry szpic. Gdy ten ulegnie stêpieniu, wystarczy od³amaæ zu¿yty segment i korzystaæ z kolejnego. Mo¿na go u¿ywaæ do ciêcia lub nacinania takich materia³ów jak na przyk³ad: karton, papier, szablony malarskie, wosk, ale te¿ miêkkie tworzywa sztuczne.

- pêseta (pinceta) wykonana z dobrej jako¶ciowo stali nierdzewnej AA o wygiêtych ³ukowo, ostrych i spiczastych koñcówkach, które po wewnêtrznej stronie czê¶ci chwytnych nie s± ¿³obkowane. Jest w marginalnym stopniu podatna na korozjê, jak równie¿ cechuje siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Umo¿liwia tak¿e pewny chwyt i ergonomiczn± pracê, dziêki ob³emu zakoñczeniu swego korpusu oraz poprawnemu wywa¿eniu.

- pilnik modelarski o p³askim przekroju wykonany z dobrej jako¶ci stali, którego r±czka zosta³a powleczona materia³em syntetycznym w kolorze pomarañczowym. Znajdzie zastosowanie przede wszystkim przy pracy z miêkkimi tworzywami sztucznymi, ale mo¿na go równie¿ wykorzystaæ przy szlifowaniu wyschniêtych mas szpachlowych i wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. 

Wszystkie w/w narzêdzia zosta³y umieszczone w zamykanym organizerze wykonanym z tworzywa sztucznego o wymiarach ok. 135 mm d³ugo¶ci, 93 mm szeroko¶ci oraz 23 mm wysoko¶ci. Zdecydowanie u³atwia przechowywanie oraz transport omawianego zestawu. Znajdzie on zastosowanie w szerokim spektrum prac zwi±zanych z modelami plastikowymi, drewnianymi czy R/C. Mo¿e okazaæ siê przydatny zarówno dla modelarzy pocz±tkuj±cych, jak i tych bardziej zaawansowanych. Produkty powi±zane to chocia¿by: Medium tool set, Basic Hobby Tool Set albo Modeling Tool Set 17 in 1.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Basic Tool Set - MK816
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 4 St.
Montag, 23.5.2022

mehr als 4 St.
Dienstag, 24.5.2022

GLS

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 25.5.2022
-
Freitag, 27.5.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 26.5.2022
-
Montag, 30.5.2022

DHL

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 25.5.2022
-
Donnerstag, 26.5.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 26.5.2022
-
Freitag, 27.5.2022

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 27.5.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 30.5.2022

Fedex Economy

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 26.5.2022
-
Dienstag, 31.5.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 27.5.2022
-
Mittwoch, 1.6.2022

Fedex International Priority

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 24.5.2022
-
Donnerstag, 26.5.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 25.5.2022
-
Freitag, 27.5.2022

UPS

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 25.5.2022
-
Donnerstag, 26.5.2022

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 26.5.2022
-
Freitag, 27.5.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 23.9.2013
Aktuell verfügbar: verfügbar!
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte
-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74047
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.05 €16.59
oder 12100 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74080
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.92 €18.31
oder 13400 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74153
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.88 €5.39
oder 4000 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74102
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.97 €19.27
oder 14100 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.20 €12.14
oder 8900 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74053
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.49 €9.64
oder 7100 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74108
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.63 €16.20
oder 11800 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90075
Verfügbarkeit: verfügbar!

€27.78 oder 19600 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALT11001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.61 oder 15200 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39063
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.99 oder 4900 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ19953
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.88 oder 1300 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ18475
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.13 oder 1500 Pkte.