Admiral

Admiral 7226 Ansaldo S.V.A.5 International

Ansaldo S.V.A.5 International - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Admiral
Produktcode: ADM7226
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 5.9.2021
€17.06 oder 12000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAdmiral
ProduktcodeADM7226
Gewicht:0.11 kg
Ean:8592013AD7226
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:21.8.2013
Tags:SVA-5
Ansaldo SVA-5 to w³oski, dwup³atowy samolot rozpoznawczy, lekki bombowiec i myœliwiec o konstrukcji mieszanej z podwoziem sta³ym z okresu I wojny œwiatowej. Napêd zapewnia³ ch³odzony ciecz¹ silnik rzêdowy SPA-6A o mocy 220KM. Oblot samolotu nast¹pi³ w marcu 1917 roku, a pierwsze samoloty trafi³y na front w lutym 1918 roku. Produkcja seryjna trwa³a w tych samych latach (1917-1918) koñcz¹c siê wyprodukowaniem 1245 samolotów. SVA-5 s³u¿y³y na froncie w³osko-austriackim spe³niaj¹c rozliczne role, ale przede wszystkim wykonywa³y zadania myœliwskie oraz rozpoznawcze. Dane techniczne: d³ugoœæ: 8,1m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 9,1m, wysokoœæ: 3,2m, prêdkoœæ maksymalna: 230km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 1,7m/s, pu³ap praktyczny: 6000m, zasiêg maksymalny: 1000km, uzbrojenie: sta³e- 2 karabiny maszynowe Vickers K kal.7,69mm, podwieszane-do 90 kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Ansaldo S.V.A.5 International
Zum Katalog hinzugefügt: 21.8.2013
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Blue Rider Publishing
Produktcode: BLU-BR258
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.72 oder 4000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tally HO!
Produktcode: TLHS72-009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.84 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-212
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.76 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.67 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-210
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.90 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-213
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.69 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-161
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.90 oder 3500 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeR-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.18 oder 3000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu72439
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.65 oder 5100 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY72001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.54 oder 18000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Choroszy Modelbud
Produktcode: CHOA26
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€19.12 oder 13500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FLY
Produktcode: FLY48007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.04 oder 13400 Pkte.