ZEP System

ZEP System MSJ01 Aircraft holder (small)

Aircraft holder (small) - Image 1
Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ01
Aktuell verfügbar: auf Bestellung
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 1.2.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€28.77 oder 20300 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerZEP System
ProduktcodeZEP-MSJ01
Gewicht:0.18 kg
Zum Katalog hinzugefügt:5.7.2021
Tags:Painting-station Model-holder Workplace ZEP-Moduls

Specjalistyczne narzêdzie (ang. aircraft holder) przeznaczone do podtrzymywania modeli plastikowych w czasie pracy nad nimi o maksymalnych wymiarach: 255 mm d³ugo¶ci oraz 185 mm szeroko¶ci. Sk³ada siê z krzy¿owej podstawki, na której ramionach naniesiono linijki z zaznaczonymi odcinkami co 5 mm oraz 4 „trzymaczy”, których podniesienie ka¿dego z osobna mo¿na regulowaæ w graniach od 70 do 100 mm za pomoc± metalowych ¶rub motylkowych. Co wiêcej, „trzymacze”, równie¿ za pomoc± ¶rub motylkowych, mo¿na obracaæ w zakresie 360 stopni oraz przesuwaæ po podstawce. Zosta³y tak¿e zaopatrzone w specjalne, czarne syntetyczne nak³adki, które uniemo¿liwiaj± przypadkowe przesuniêcie siê modelu w czasie pracy. Ca³e narzêdzie jest zreszt± bardzo stabilne i ma³o podatne na przypadkowe przesuniêcia, miêdzy innymi z powodu zastosowania specjalnych silikonowych podk³adek antypo¶lizgowych (ang. non-slip silicon drops). Wykazuje siê równie¿ poprawn± ergonomi± oraz dobrym spasowaniem poszczególnych elementów. Producent rekomenduje jego zastosowanie zw³aszcza z modelami statków powietrznych w skali 1:72 oraz wie¿ami wozów bojowych w skali 1:35, ale u¿yteczno¶æ prezentowanego narzêdzia jest determinowana w³a¶ciwie tylko przez rozmiary budowanej miniatury.

Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ do jego produkcji wykorzystano wysokiej jako¶ci polilaktyd (ang. polylactic acid, w skrócie PLA). Jest to w pe³ni biodegradowalny polimer syntetyczny wytwarzany z ró¿nych surowców odnawialnych bogatych w skrobiê, takich jak na przyk³ad: kukurydza (dok³adniej - m±czka kukurydziana), resztki buraków czy pszenica. Ze wzglêdu na wykorzystany materia³, omawiane narzêdzie cechuje siê twardo¶ci±, niewielk± podatno¶ci± na odkszta³cenia mechaniczne do temperatury co najmniej ok. 60-65 stopni C oraz ³atwo¶ci± czyszczenia i konserwacji. Generalnie w³a¶ciwo¶ci mechaniczne (fizyczne) polilaktydu lokuj± siê pomiêdzy polistyrenem, a tworzywem PET. Jest ono równie¿ czê¶ci± systemu ZEP (ang. Zed Extensible Program). Produkty powi±zane to na przyk³ad: Aircraft holder (medium) albo Aircraft holder (large).

Aircraft holder (small)

Support for the assembly, painting, treatment and transport of large-scale aircraft. Light, rigid, high quality and ecological.

 • Applicable to 1/72 scale, other scales are possible depending on the size of the model. For other scales, check out our other available sizes.
 • Also applicable to the assembly, painting and treatment of a turret of 1/35 armored vehicles.
 • This support has the dimensions of an A5 size cutting mat and allows you to work comfortably and safely on the model.
 • Supports movable longitudinally and in height. 360 ° swivel supports. Ruler marked on the arms of the base, height reference indications on all supports. Marks for reference of the rotation at the base of the supports.
 • Simple assembly! No need to use glue or trim anything. Maximum assembly time: 3 minutes.
 • Includes stickers to put your name or pseudonym on the base, for when you take photos of your plane. Includes non-slip silicone drops for the base and elastic bands to hold the model for transport to exhibitions, contests, etc.
 • Made in the E.U. with premium quality PLA plastic. Industrially compostable product.
 • Recommend products: Aircraft holder (medium) aND Aircraft holder (large).


Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Aircraft holder (small)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 9 St.
Dienstag, 1.2.2022

mehr als 9 St.
Mittwoch, 2.2.2022

GLS

1 - 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 3.2.2022
-
Montag, 7.2.2022

mehr als 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 4.2.2022
-
Dienstag, 8.2.2022

DHL

1 - 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 3.2.2022
-
Freitag, 4.2.2022

mehr als 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 4.2.2022
-
Montag, 7.2.2022

Fedex Economy

1 - 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 4.2.2022
-
Mittwoch, 9.2.2022

mehr als 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 7.2.2022
-
Donnerstag, 10.2.2022

Fedex International Priority

1 - 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 2.2.2022
-
Freitag, 4.2.2022

mehr als 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 3.2.2022
-
Montag, 7.2.2022

UPS

1 - 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 3.2.2022
-
Freitag, 4.2.2022

mehr als 9 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 4.2.2022
-
Montag, 7.2.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 5.7.2021
Aktuell verfügbar: auf Bestellung
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€43.91 oder 31000 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€52.84 oder 37300 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS205
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€17.09 oder 12100 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS102
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.68 oder 6100 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS103
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.67 oder 4700 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS204
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.12 oder 7100 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS207
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.28 oder 6500 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS108
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.90 oder 7000 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSA02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.46 oder 14400 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS202
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.83 oder 6200 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSC01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.84 oder 9800 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSC02
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€11.53 oder 8100 Pkte.