Zvezda

NEW! Zvezda 7037 Airbus A320neo

Airbus A320neo - Image 1
Maßstab: 1:144
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve7037
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 1.3.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€23.26 oder 15200 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerZvezda
Produktcodezve7037
Gewicht:0.41 kg
Ean:4600327070371
Maßstab1:144
Zum Katalog hinzugefügt:22.2.2021
Tags:Airbus-A320

Airbus A320 jest dwusilnikowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim ¶redniego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji przede wszystkim francusko-niemieckiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki turbowentylatorowe CFM International CFM56 albo IAE V2500. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1987 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1988 roku i trwa nadal. Do pocz±tków 2016 roku wyprodukowano ponad 6800 samolotów tego typu! Airbus A320 powsta³ jako maszyna, która mia³a byæ oferowana przede wszystkim przewo¼nikom europejskim i azjatyckim jako konkurent samolotu Boeing 727. Producent, koncern Airbus po³o¿y³ w nowej maszynie nacisk przede wszystkim na zastosowanie najnowocze¶niej elektroniki, przede wszystkim systemu fly-by-wire, znanego z lotnictwa wojskowego (np. z samolotów F-16), ale po raz pierwszy zastosowanego w samolocie pasa¿erskim! Wykorzystano tak¿e now± awionik± typu glass-cockpit oraz centralny uk³ad zarz±dzania lotem. Ca³kowit± nowo¶ci± by³a równie¿ tylko dwuosobowa za³oga co wyra¼nie i pozytywnie wp³ynê³o na koszty eksploatacji samolotu. Ponadto A320 cechuje siê – porównuj±c pierwsze wersje seryjne -  50% wiêkszym zasiêgiem od swego g³ównego konkurenta, czyli Boeinga 727. Ze wzglêdu na nisk± zawodno¶æ konstrukcji oraz zastosowanie wielu awangardowych rozwi±zañ A320 okaza³ siê wielkim sukcesem komercyjnym koncernu Airbus. Do 2012 roku samoloty tego typu przewioz³y 7 mld. ludzi i lata³y przez 120 mln. godzin!


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Airbus A320neo
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 4 St.
Montag, 1.3.2021

mehr als 4 St.
Dienstag, 2.3.2021

GLS

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.3.2021

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

UPS

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.3.2021

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

DHL

1 - 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

mehr als 4 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 8.3.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 22.2.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:144
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM14401
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.73 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: KV Models
Produktcode: KVM-14404
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.87 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-144-005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.44 oder 7500 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Vinci
Produktcode: VIN144010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.14 oder 2000 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: KV Models
Produktcode: KVM-14339
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.45 oder 2900 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:144
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve7003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.26 oder 15200 Pkte.

Maßstab: 1:200
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has10741
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.45 oder 12000 Pkte.

Maßstab: 1:125
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF09s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.92 oder 11000 Pkte.

Maßstab: 1:125
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF09
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.50 oder 9400 Pkte.

Maßstab: 1:125
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr80448
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.52 oder 12700 Pkte.

Maßstab: 1:125
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF08
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.50 oder 9400 Pkte.

Maßstab: 1:125
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF08s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.92 oder 11000 Pkte.

Maßstab: 1:200
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has10743
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.18 oder 14500 Pkte.