AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8049 Airbrush Stencil #2

Airbrush Stencil #2 - Image 1
Produktcode: AMM-8049
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Freitag, 22.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€15.30 -8% €14.06 oder 10800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAMMO of Mig Jimenez
ProduktcodeAMM-8049
Gewicht:0.02 kg
Ean:8432074080497
Zum Katalog hinzugefügt:10.6.2021
Tags:Template-airbrush

Zestaw 3 szablonów malarskich wielokrotnego u¿ytku, o trzech ró¿nych wzorach,  wykonanych z cienkiej blaszki – takiej samej z jakiej wytwarza siê elementy fototrawione. Mog± siê okazaæ bardzo u¿yteczne przy zadaniach zwi±zanych z weatheringiem, a dok³adniej - pozwalaj± na szybkie naniesienie efektu rdzy oraz zwietrza³ej lub wyblak³ej farby (czy to matowej czy metalicznej) na wiêksze powierzchnie. Prezentowane szablony mo¿na z powodzeniem stosowaæ zarówno na modelach samolotów, wozów bojowych, jak i zabudowaniach na dioramach z dowolnej epoki historycznej albo SF. Ze wzglêdu na ró¿ne wzory oraz ich wielko¶æ oka¿± siê przydatne przy pracy z miniaturami w ró¿nych skalach. Omawiane szablony pozwol± na osi±gniêcie optymalnych efektów przy pracy z aerografem, ale mo¿na je równie¿ wykorzystaæ razem z farb± w sprayu. Ciekawe efekty bêdzie mo¿na uzyskaæ nak³adaj±c farbê za pomoc± g±bki albo bawe³nianego wacika. Z du¿ymi zastrze¿eniami mo¿na równie¿ wykorzystaæ pêdzel o twardym w³osiu, ale uzyskane tym sposobem efekty mog± byæ niezadowalaj±ce. W celu uzyskania maksymalnie wyra¼nych konturów, ka¿dy z prezentowanych szablonów zaleca siê przykleiæ do powierzchni modelu za pomoc± ta¶my maskuj±cej (na przyk³ad: Masking Tape 12mm albo Masking tape 18mm), lekko docisn±æ i dopiero po tym zabiegu nanosiæ farbê. Zwa¿ywszy jednak na efekty, które pozwalaj± uzyskaæ lepiej aplikowaæ farbê na szablon raczej lu¼no dopasowany do malowanej powierzchni. Nale¿y tak¿e podkre¶liæ bardzo dobr± wytrzyma³o¶æ mechaniczn± ka¿dego z omawianych szablonów, jak i to, ¿e powsta³y przy ¶cis³ej wspó³pracy z firm± Uschi van der Rosten. Warto równie¿ dodaæ, ¿e producent zaleca ich czyszczenie ¶rodkiem CLEANER (100ml). Produkty powi±zane to na przyk³ad: AIRBRUSH STENCILS, FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL albo FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Airbrush Stencil #2
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 3 St.
Freitag, 22.10.2021

4 - 5 St.
Donnerstag, 28.10.2021

mehr als 5 St.
Montag, 8.11.2021

GLS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 27.10.2021

4 - 5 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 5 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 12.11.2021

UPS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 27.10.2021

4 - 5 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 5 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 12.11.2021

DHL

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

4 - 5 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

mehr als 5 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 15.11.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

4 - 5 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

mehr als 5 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 15.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 10.6.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte
-8%

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8035
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.62 €14.36
oder 11000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Das Werk
Produktcode: DASA006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.89 oder 11900 Pkte.

Hersteller: Das Werk
Produktcode: DASA026
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.32 oder 10800 Pkte.

Maßstab: 1/48
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALST-AIR001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.40 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:48, 1:72
Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9080
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.28 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:35, 1:20, 1:24
Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9079
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.28 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1/35
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALST-AFV001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.40 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1/35
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALST-TX007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.40 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALST-SF005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.40 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1/32
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALST-CAM002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.60 oder 6100 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALST-SF002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.40 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1/32
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALST-CAM001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.60 oder 6100 Pkte.