AK-Interactive

AK-Interactive AK 042 EUROPE EARTH

AK 042 EUROPE EARTH - Image 1
Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-042
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 16.1.2022
€3.72 oder 2600 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAK-Interactive
ProduktcodeAKI-042
Gewicht:0.05 kg
Ean:8436535570428
Volumen35ml
Zum Katalog hinzugefügt:23.3.2012

Pigment, niezbêdny do wykonania zabrudzenia kurzem, b³otem czy ciemniejsz± ziemi±. Odcieñ do zastosowania dla europejskiego teatru dzia³añ.

Pigmenty stosowane s± do dodania realistycznych efektów, wp³ywu warunków atmosferycznych, starzenia, wykoñczenia pojazdów, fortyfikacji i budowli w modelarstwie.
Idealne s± do tworzenia efektów nagromadzonego ¶wie¿ego lub zaschniêtego kurzu i b³ota, brudu, korozji, popio³u, zacieków, okopcenia, wytwarzanego przez czas i naturaln± erozjê.

Pigment to w wielkim uproszczeniu, py³, proszek otrzymywany z ró¿norodnych metali (np: magnezu, cynku, tytanu) i minera³ów, u¿ywany do produkcji wszelkich kolorów.
Ró¿nicê pomiêdzy pigmentem a farb± t³umaczy proste wyja¶nienie, farba to pigment po³±czony z substancj± "zlepiaj±c±" jego cz±steczki i umo¿liwiaj±c± przyleganie do malowanych powierzchni.

With the knowledge gained by AK Interactive during the long experience of developing the best pigments available for modelling, we have now developed this new basic range of the most essential colours for doing any type of effect.
Avoid getting lost in a more extensive range now that the most necessary and useful colours are here. Also, this new range offers pigments that are even finer and that have more exact colours.

Pigments are a good medium for any modeller. They can be used ont heir own or in combination with other products. The different colours can be mixed to achieve a greater variety in tone.
It’s important to avoid a uniform look on your model and pigments can be used to bring life to your model with very convincing results.
Over an enamel base pigments can be used in combination with water or with White Spirit if a protective varnish is applied. Over an acrylic base coat you can best use White Spirit to handle the pigments.
Once the pigments have dried the original colour will reappear. 


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: AK 042 EUROPE EARTH
Zum Katalog hinzugefügt: 23.3.2012
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?