FPW Model

FPW Model G72-009 AEC Dorchester 4x4 HP (Ryjek)

AEC Dorchester 4x4 HP (Ryjek) - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-G72-009
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 1.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€31.67 oder 22900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerFPW Model
ProduktcodeFPW-G72-009
Gewicht:0.09 kg
Ean:72009041
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:3.2.2021
Tags:AEC-Dorchester

AEC Dorchester by³ brytyjskim, opancerzonym samochodem dowodzenia z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1939 roku, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1941-1943. W sumie powsta³o ok. 410 egzemplarzy tego pojazdu. AEC Dorchester by³ napêdzany silnikiem AEC A187 o mocy 95 KM. Uzbrojenie pojazdu w wersji podstawowej stanowi³ pojedynczy karabin maszynowy Bren kal. 7,7 mm.

Pod konie lat 30. XX wieku dowództwo British Army dostrzeg³o konieczno¶æ zapewnienia oficerom ¶redniego i wy¿szego stopnia wojsk zmechanizowanych i pancernych mo¿liwo¶ci dowodzenia podleg³ymi jednostkami w polu oraz zapewnienie im stanowiskom dowodzenia odpowiedniej mobilno¶ci. Odpowiedz± na to zapotrzebowani by³ w³a¶nie AEC Dorchester, który powsta³ pocz±tkowo na podwoziu ciê¿arówki Moris C9/LAC, a finalne by³ montowany na podwoziu ciê¿arówki AEC Matador 4x4. Pojazdy tego typu, ze wzglêdu na nisk± awaryjno¶æ, przestronno¶æ wnêtrza i dobre warunki pracy, zyska³y spore uznanie i popularno¶æ w¶ród brytyjskich oficerów. Jeden egzemplarz AEC Dorchester zosta³ zdobyty przez wojska niemieckie w Afryce Pó³nocnej i by³ wykorzystywany przez Erwina Rómmla jako wóz dowodzenia. Powsta³y dwie wersje AEC Dorchester. Pierwsza (Mk. I) nie posiada³a wydzielonego miejsca pracy dla oficerów oraz zosta³a wyposa¿ona w agregat pr±dotwórczy o mocy 550 W. Druga wersja (Mk. II) posiada³a wydzielone przedzia³y dla radiotelegrafistów oraz oficerów, a na jej wyposa¿eniu znalaz³ siê agregat pr±dotwórczy ju¿ o mocy 1260 W. Samochody AEC Dorchester s³u¿y³y przede wszystkim w toku walk w Afryce Pó³nocnej (1940-1943), we W³oszech, we Francji i zachodnich Niemczech w okresie 1943-1945. Trafi³y te¿ na wyposa¿enie Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie (PSZ).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: AEC Dorchester 4x4 HP (Ryjek)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 1.12.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 3.2.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hauler
Produktcode: HAU-H72081
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€8.67 oder 6300 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeTCS12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.08 oder 3000 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abePP05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.40 oder 4600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.31 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-24
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.31 oder 3800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-G72-008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€27.80 oder 20100 Pkte.

-12%

Maßstab: 1:35
Hersteller: AFV Club
Produktcode: afv35227
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.62 €48.84
oder 40200 Pkte.