Black Dog

Black Dog A72045 A-400 M Atlas 1 Engine for Revell

A-400 M Atlas 1 Engine for Revell - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-A72045
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Donnerstag, 24.6.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€24.44 oder 15900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerBlack Dog
ProduktcodeBLD-A72045
Gewicht:0.06 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:6.9.2019
Tags:Airbus-A400M-Atlas

Europrop International TP400 to silnik turbo¶mig³owy z czasów wspó³czesnych. Pierwszy udany rozruch silnika mia³ miejsce w 2005 roku, a produkcja seryjna wystartowa³a nied³ugo pó¼niej i trwa nadal. Szacuje siê, ¿e w jej toku powsta³o ok. 400 jednostek napêdowych tego typu. W wersji TP400-D6 silnik mierzy ok. 350 cm d³ugo¶ci, przy ¶rednicy maksymalnej 92 centymetrów. Masa „suchej” jednostki napêdowej wynosi 1890 kilogramów. Moc maksymalna generowana przez wersjê TP400-D6 dochodzi do 11000 KM, co czyni z niej jeden z najpotê¿niejszych i najmocniejszych silników w swej klasie na ¶wiecie!

Prezentowany silnik zosta³ opracowany przez za³o¿one w 2002 r. konsorcjum firm o nazwie Europrop International, w sk³ad którego wesz³y takie zak³ady jak m.in.: MTU Aero Engines, Rolls-Royce czy ITP Aero, a g³ównym celem tego konsorcjum by³o stworzenie jednostki napêdowej dla ciê¿kiego samolotu transportowego Airbus A400M Atlas, czyli w³a¶nie silnika TP400. W toku projektowania tego silnika zdecydowano siê na rzadko stosowan± trójwa³ow± konfiguracjê silnika oraz turbinê o tzw. swobodnej mocy. Wszystkie te rozwi±zania techniczne mia³y prowadziæ do osi±gniêcia mo¿liwie wysokiego ci¶nienia w silniku, a finalnie – jak najwiêkszej mocy maksymalnej. Jednak zaawansowanie technologiczne silnika oraz stosunkowo skomplikowana budowa odbi³y siê negatywnie na jego niezawodno¶ci. Nadto, silnik by³ w pocz±tkowym okresie eksploatacji trapiony tzw. „chorobami wieku dzieciêcego” dotycz±cymi zw³aszcza przek³adni.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: A-400 M Atlas 1 Engine for Revell
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 2 St.
Donnerstag, 24.6.2021

mehr als 2 St.
Dienstag, 31.8.2021

GLS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.6.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.9.2021

UPS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.6.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.9.2021

DHL

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 30.6.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 6.9.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 6.9.2019
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-A72046
Verfügbarkeit: verfügbar!

€41.36 oder 26900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX312
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.65 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Armory Models Group
Produktcode: ARY-AW72506
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€18.48 oder 12000 Pkte.