Upss.. twoja przegl±darka nie obs³uguje canvas

Unser Team

 • Pawe³ Buchaniec
  Firmengründer
 • Joanna Bill Buchaniec
  Verwaltung
 • Przemys³aw Kurek
  Mened¿er i koordynator wszelkich dzia³añ
 • Monika My¶lak
  Lagerhausmanager
 • Ma³gorzata Gawor
  Kundendienst
 • El¿bieta Wroñska
  Kundendienst
 • Rafa³ Jeleñ
  Katalog produktów i wsparcie merytoryczne
 • Krzysztof Rzepa
  Katalog produktów i wsparcie merytoryczne
 • Artur Ró¿ewicz
  Katalog produktów i wsparcie merytoryczne
 • Rafa³ Schmidt
  Lieferung von Waren
 • Marcin Kmiecik
  Lieferung von Waren
 • Micha³
  Lieferung von Waren
 • Pawe³ Kmiecik
  Lagerarbeiter
 • Maria Kolasa
  Lagerarbeiter
 • Karol Miarka
  Lagerarbeiter
 • Mateusz
  Lagerarbeiter
 • Arek
  Lagerarbeiter
 • Darek
  Lagerarbeiter
 • Sebastian
  Lagerarbeiter
 • Mirek
  Lagerarbeiter
 • Kacper
  Lagerarbeiter
 • Zygmunt
  Fotograf

Unsere Firmendaten

PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Polen
Telefonnummer +48 12-284-83-28
E-Mail: [email protected]

Steuernummer: PL683-211-47-40
Regon: 388878489
KRS: 0000899100